Ikšķilē veido jaunu kapitālsabiedrību – «Ikšķiles māja»

[ A+ ] /[ A- ]

Ikšķiles novada 27.aprīļa domes sēdē pieņemts lēmums izveidot jaunu kapitālsabiedrību «Ikšķiles māja», kas pārņems komunālā uzņēmuma – pašvaldības aģentūras «Līvi» – funkcijas.

Šāds lēmums pieņemts, meklējot iespējas papildināt pašvaldības budžetu.

Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā Tīnūžu pagastā ir nekustamais īpašums «Kaparāmura karjers – Ezeri», kura atļautā un faktiskā izmantošana ir derīgo izrakteņu atradnes teritorija. Pašvaldība šo īpašumu ir nodevusi apsaimniekošanā Ikšķiles novada pašvaldības aģentūrai «Līvi», kas, izmantojot minētajā karjerā iegūtos materiālus, nodrošina pašvaldības funkcijas izpildi – novada ielu, ceļu, laukumu utt. labiekārtošanu (būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu).

Tomēr aģentūrai nav tiesību veikt karjera izstrādi un derīgo izrakteņu ieguvi komerciāliem mērķiem, tādējādi nav iespējams nodrošināt nepārtrauktu karjera darbību pašvaldības objektu remontu un būvniecības starplaikos, radot tehnikas un darbaspēka dīkstāvi, un nav iespējams sniegt maksas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām.

Lai pašvaldības īpašums tiktu efektīvi apsaimniekots atbilstoši tā izmantošanas mērķiem, neradītu zaudējumus, būtu lietderīgi objektu izmantot nepārtraukti, iegūtos materiālus realizējot trešajām personām par tirgus cenu un sniedzot papildus maksas pakalpojumus. Šādam nolūkam pašvaldībai ir jādibina kapitālsabiedrība. Jaunizveidotajai kapitālsabiedrībai uz atsevišķa līguma pamata paredzēts uzdot norādītā pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, paredzot nekustamajā īpašumā iegūto resursu izmantošanu pašvaldības vajadzībām, kā arī realizēšanu trešajām personām par tirgus cenu.

27.aprīļa novada domes sēdē, 14 deputātiem balsojot par un deputātei Ingūnai Urtānei atturoties, nolemts izveidot kapitālsabiedrību «Ikšķiles māja», kuras dibinātājs un kapitāla daļu turētājs būs Ikšķiles novada pašvaldība. SIA «Ikšķiles māja» valdē ievēlēti trīs locekļi – Jānis Gunārs Rubenis, Guntars Kurmis un Zigurds Zēns.

Pēc dibināšanas procedūras Ikšķiles novada domes maija sēdē paredzēts lemt par PA «Līvi» likvidēšanu un funkciju nodošanu jaunai kapitālsabiedrībai. Plānots, ka «Ikšķiles māja» darbību uzsāks jūnijā. Pašvaldības pārstāvji norāda, ka iedzīvotājiem un uzņēmumiem reorganizācija nekādas izmaiņas vai sarežģījumus neradīs.