Ikšķilieši meklē risinājumus efektīvākai kārtības nodrošināšanai

[ A+ ] /[ A- ]

Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš jau līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām vēlas nodrošināt pašvaldības policijas patrulēšanu diennakts režīmā.

Ikšķiles novada pašvaldība vēlas, lai tās teritorijā policija būtu pieejama katru dienu 24 stundas. Pagājušajā nedēļā Ikšķilē ar savu prezentāciju un piedāvājumiem viesojās Ķekavas Reģionāla pašvaldības policija.

Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš sarunā ar «OVV» atklāja, ka ķekavieši uz tikšanos ar deputātiem ieradušies tieši pēc viņa iniciatīvas. I.Trapiņam bijis zināms, ka Ķekavas Reģionālā pašvaldības policija, kuras priekšrocības ir laba materiāltehniskā bāze un pieredzējuši darbinieki, par sabiedrisko kārtību un drošību gādā ne tikai Ķekavas novadā, bet arī Baldonē, Inčukalnā un vēl dažās Rīgas apkārtnes pašvaldībās. Līguma noslēgšanas gadījumā ar Ikšķiles novada pašvaldību kaimiņu kārtības sargi garantē, ka viena policijas ekipāža gan dienu un nakti patrulēs mūsu novada teritorijā, katru diennakti nobraucot līdz 250 km, gan arī operatīvi ieradīsies uz izsaukumiem. Ķekavieši ir ieinteresēti sadarboties ar Ikšķiles novadu, jo tas atrodas salīdzinoši netālu no viņu centrālās bāzes – vajadzības gadījumā papildspēki varot ierasties 14 minūšu laikā.

Savus pakalpojumus Ķekavas Reģionālā pašvaldības policija ikšķiliešiem sniegtu par 95 tūkstošiem latu gadā. Pašlaik Ikšķiles novada pašvaldības policija ar četriem darbiniekiem izmaksā 64 tūkstošus latu gadā, bet četratā nav iespējams nodrošināt diennakts dežūras. Domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš lēš, ka, lai pašvaldības policija varētu strādāt diennakts režīmā, nepieciešami būtu vismaz 11 policisti, bet tas kopējās izmaksas sadārdzinātu līdz apmēram 160-180 tūkstošiem latu gadā. Tieši tāpēc Ķekavas Reģionālās pašvaldības policijas piedāvājums ikšķiliešiem varētu būt izdevīgs.

Uz ķekaviešu prezentāciju bija uzaicināti arī Ogres novada pašvaldības policijas pārstāvji. Ogrēniešiem un ikšķiliešiem ir viens kopīgs liels objekts – Zilo kalnu dabas parks. Bez tam ir objekti, kas pēc savas infrastruktūras pieder pie Ogres pilsētas, bet teritoriāli atrodas Ikšķiles novadā (Vidzemes ledus halle, Ogres Valsts tehnikums). Kā ikšķilieši, tā arī, droši vien, ogrēnieši varētu būt ieinteresēti, lai tieši Ogres novada pašvaldības policija nodrošinātu kārtību arī Ikšķiles novada teritorijā. Ikšķiles novada pašvaldības domes deputāti lūdza Ogres novada pašvaldības policiju apsvērt tādu iespēju un sagatavot savu piedāvājumu.

Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Mirdza Strelča, kura klātienē iepazinās ar Ķekavas reģionālās pašvaldības policijas prezentāciju, uzskata, ka viņas pārstāvētās iestādes materiāltehniskais nodrošinājums ne par matu nav sliktāks kā ķekaviešiem. Gluži pretēji, piemēram, autotransports ir pat labāks, jo piemērots aizturēto personu pārvadāšanai. Ogrēniešiem ir arī citas priekšrocības – gan ģeogrāfiskais stāvoklis (līdz Ikšķilei var aizbraukt 4-5 minūtēs), gan ar Valsts policiju kopīgs operatīvās vadības centrs. Ogres novada pašvaldības policija varētu būt ieinteresēta sadarbībā ar Ikšķiles novada pašvaldību, bet, kā atzina M.Strelča, ne tik daudz materiālā izdevīguma dēļ, cik sabiedriskās kārtības uzlabošanas nolūkā. Ja ogrēniešiem būs pilnvaras strādāt arī kaimiņu novada teritorijā, ogrēnieši – alkoholisko dzērienu mīļotāji, piemēram, nevarēs aiziet aiz Zilo kalnu trešā kalniņa (Tīnūžu pagasta teritorijā) un netraucēti gan iedzert, gan piemēslot apkārtni.

Kā izskatās, iksķiliešiem izvēlei būs pat divi varianti, lai novada iedzīvotājiem policija būtu pieejama visu diennakti. Domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš atzina, ka šī problēma ir aktuāla, un izteica pārliecību, ka līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām jautājums būs atrisināts.

Ritvara Raita foto