Ikšķilē aicina pieteikt Gada un Goda pedagogus

[ A+ ] /[ A- ]

Ikšķiles novada pašvaldība aicina pieteikt pretendentus konkursam «Gada pedagogs» un «Goda pedagogs», tādējādi pasakot paldies par izcilu darbu pērnajā mācību gadā un ilggadēju, radošu pedagoģisko darbu, kvalitatīvu jaunās paaudzes izglītošanu novadā skolotājiem un bērnudārza audzinātājiem.

Balva – goda raksts, pateicības simbols un naudas balva 1000 eiro apmērā – tiks pasniegta Skolotāju dienai veltītā svinīgā pasākumā 6.oktobrī.

Uz «Gada pedagoga» titulu un balvu var pretendēt jebkurš pašvaldības izglītības iestādes pedagogs – par augstu profesionālo meistarību, kas veicina katra izglītojamā izaugsmi, jaunu progresīvu mācību metožu ieviešanu, jaunu, kvalitatīvu mācību un metodisko līdzekļu izstrādāšanu, nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem mācībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un sportā, par sasniegumiem jaunatnes audzināšanā, par pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, ieguldījumu mācību iestādes vai novada izglītības sistēmas attīstībā, par bērnu tiesību aizsardzību izglītības iestādēs.

Uz «Goda pedagoga» titulu un balvu var pretendēt jebkurš pedagogs, kurš novadā ilglaicīgi veicis kvalitatīvu un radošu jaunās paaudzes izglītošanu.

Pieteikt pedagogu konkursam var jebkurš pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais (skolēns un pirmsskolas izglītības iestādes audzēknis), viņa vecāks un darbinieks.

Pieteikumi sagatavojami saskaņā ar nolikuma pielikumu (aizpildot veidlapu, kas pieejama pašvaldības mājas lapā www.ikslile.lv ) un iesniedzami pašvaldībā personīgi vai, sūtot elektroniski uz e –pastu: dome@ikskile.lv, vai sūtot pa pastu uz adresi: Ikšķiles novada pašvaldība, Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV –5052, līdz 15.septembrim.

Pašvaldības darbinieki lūdz pieteicējus norādīt titula «Gada pedagogs» un balvas pretendenta sasniegumus un informāciju par darbības novērtējumu 2016./2017. mācību gadā, kā arī aprakstīt titula «Goda pedagogs» ieguldījumu novada izglītības jomas attīstībā.

Marta Poga