Ikšķiles novadā aicina pieteikt pretendentus konkursam «Gada skolotājs»

[ A+ ] /[ A- ]

Ikšķiles novada pašvaldība, lai pateiktos sava novada pedagogiem par izcilu darbu pagājušajā mācību gadā un izteiktu atzinību, stiprinot pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, izsludinājusi pretendentu pieteikšanu konkursam «Gada skolotājs».

Pateicības raksts tiks pasniegts skolotājiem, kurus izvirzīs Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu vadītāji. Savukārt Goda zīme un naudas balva 800 eiro apmērā tiks pasniegta 2018.gada Skolotāju dienai veltītajā svinīgā pasākumā sekojošās nominācijās: «Gada skolotājs pirmsskolā», «Gada skolotājs sākumskolā», «Gada skolotājs 7.-12.klašu grupā» un «Gada skolotājs profesionālās ievirzes izglītības iestādē».

Uz titulu «Gada skolotājs» var pretendēt pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki. Pieteikt pretendentus nominācijām var pašvaldība, pašvaldības izglītības iestāžu darbinieki, audzēkņu vecāki un paši izglītojamie. Pieteikumi līdz 17.septembrim jāiesniedz pašvaldībā personīgi, jāsūta elektroniski uz e-pasta adresi dome@ikskile.lv vai jāsūta pa pastu uz adresi: Ikšķiles novada pašvaldība, Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052.