Ikšķiles novada domes deputāti sāk lūkoties Salaspils virzienā

[ A+ ] /[ A- ]

Ikšķiles novada domes deputāti ārkārtas sēdē lemj par priekšlikumu iesniegšanu Saeimai.

Pēc vairāk nekā stundu ilgām emocionālām debatēm un opozīcijas deputātu aiziešanas no Ikšķiles novada domes ārkārtas sēdes, kam sekoja pusstundu garš pārtraukums, 17.decembra vēlā vakarā ar desmit deputātu balsīm «par» tika apstiprināts lēmumprojekts, kurā ietverti trīs punkti. Viens no tiem paredz lūgt Saeimu izvērtēt Ikšķiles novada apvienošanu ar Salaspils novadu.

Ārkārtas sēdi vadīja Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Mariss Martinsons, kurš, atbildot uz deputātu pārmetumiem par ārkārtas sēdes sasaukšanu lielā steigā, iepriekšējā vakarā pirms ikmēneša domes sēdes, tādējādi liedzot iespēju detalizētāk iepazīties ar izskatāmo jautājumu, skaidroja, ka tas darīts, lai varētu pagūt līdz Saeimas noteiktajam termiņam – 18.decembrim iesniegt priekšlikumus pašvaldību domju lēmumu veidā Likumprojekta par «Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums» 2.lasījumam. Saeima minēto likumprojektu 1.lasījumā ir atbalstījusi, taču nobalsojusi arī par speciālas komisijas izveidošanu Saeimā, kura uzņemtos īpašu atbildību par valsts nākotnei svarīgo reformu. M.Martinsons norāda, ka Ikšķiles deputātiem vienīgā iespēja tikt uzaicinātiem uz diskusijām minētajā komisijā ir tikai tad, ja tiks iesniegti konkrēti priekšlikumi, līdz ar to arī tapis attiecīgais lēmumprojekts.

 

Izsaka trīs lūgumus

Ikšķiles novada domes 17.decembra ārkārtas sēdē pieņemtais lēmumprojekts paredz lūgt Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisiju un Saeimu atlikt likumprojekta «Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums» izskatīšanu, līdz Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa situācijas administratīvi teritoriālās reformas procesā atzinuma saņemšanai un izvērtēšanai.

Tāpat izteikts lūgums uz otro Likumprojekta lasījumu iepazīties ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2019.gada 2.oktobra domes ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu «Par administratīvi teritoriālo reformu» un sagatavot grozījumus Likumprojektā atbilstoši minētā lēmuma 3.punktam: «Lūgt Saeimas deputātiem un Valsts prezidentam neatbalstīt likumprojekta «Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums» virzību esošajā redakcijā, veikt grozījumus likumprojektā, iekļaujot Ikšķiles novadu Pierīgas teritorijā, un atcelt nepamatoti noteikto novadu veidošanas kritēriju par iedzīvotāju skaitu Pierīgas novados.»

Gadījumā, ja komisija un Saeima secina, ka minētie priekšlikumi nav atbalstāmi un ja nepastāv iespēja Ikšķiles novadu saglabāt kā patstāvīgu novadu, nolemts izteikt lūgumu izvērtēt Ikšķiles novada apvienošanu ar Salaspils novadu, veidojot spēcīgu un attīstītu novadu, kas nepasliktinātu Ikšķiles novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Tieši šis lēmumprojekta punkts arī izraisīja visasākās debates un domstarpības deputātu starpā, kas noveda pie opozīcijas deputātu aiziešanas no ārkārtas domes sēdes un nepiedalīšanās lēmumprojekta pieņemšanā.

 

Salaspils deputātiem ir iespēja iepazīties ar vēstuli, Ikšķiles – nē

Neizpratni izraisīja fakts, ka M.Martinsons ar vēstuli vērsies pie Salaspils novada domes deputātiem, par to nekonsultējoties ar Ikšķiles novada domes deputātiem. M.Martinsons gan skaidro, ka tā bijusi vien informācijas aprite ar kaimiņu novadu, kas balstījusies uz indikācijām pēdējā tautas sapulcē, kad Ikšķilē viesojies VARAM ministrs Juris Pūce. M.Martinsons šīs sapulces gaitā uztvēris iedzīvotāju noskaņu par virzienu uz Pierīgu, konkrēti uz Salaspili, jo daudzi ikšķilieši šķērso šo novadu pa ceļam uz darbu Rīgā un arī ekonomiski apvienošanās ar Salaspili, viņaprāt, būtu izdevīgāka nekā ar Ogri. Vēstule Salaspils novada domes deputātiem tikusi sagatavota ļoti īsā laikā, lai pagūtu to iesniegt līdz Salaspils novada domes sēdei 12.decembrī. Tiesa gan, īpaši daudz laika ar to iepazīties nebija arī Salaspils pašvaldības deputātiem, taču, iespējams, viņus tā arī īpaši neinteresēja, jo salaspiliešus apmierina Saeimā iesniegtais un 1.lasījumā akceptētais kartējums un «Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma» virzība, kas paredz saglabāt Salaspils novadu kā vienu veselumu.

«Mani vienkārši «sajūsmina» – Salaspils novada domes deputātiem bija iespēja iepazīties ar Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieka sūtīto vēstuli, bet Ikšķiles novada domes deputātiem vēl līdz šim brīdim – no 12.decembra nav bijis iespējas iepazīties ar šo vēstuli,» norāda deputāts Jurijs Saratovs.

 

Lēmumprojektu vērtē kā pretrunīgu

Savukārt Kaspars Grīnbergs piebilst, ka viņa skatījumā lēmumprojekts ir visnotaļ pretrunīgs, ietverot tajā vēlmi saglabāt pašnoteikšanos, bet tajā pašā laikā, ja tas neizdotos, pieļaujot iespēju apvienoties ar Salaspils novadu.

«Runājot par «indikācijām», tās, manuprāt, vairāk ir no uzņēmējiem, kas tomēr ir samērā neliela iedzīvotāju kopa. Neuzskatu, ka mums ir dots mandāts lemt pret to, par ko maija sākumā lēma Ikšķiles novada iedzīvotāji. Būtībā mēs paši sev šaujam kājā. Iedzīvotāji nobalsoja par Ikšķiles novada pašnoteikšanos, tādējādi faktiski šis balsojums bija pret pievienošanos Ogrei, bet, ja jau kaut kur tomēr jāpievienojas, kāpēc tagad kāds iedzīvotāju vietā izlems, ka no abiem sliktākajiem scenārijiem Salaspils ir tas labākais? Vai pārdesmit cilvēku var izlemt, ka tā būs labāk mums visiem? Šobrīd iedzīvotāju viedokli par to neviens nav prasījis,» saka K.Grīnbergs, un viņam piekrīt arī Kaspars Upacieris: «Es noteikti esmu pret šo iniciatīvu. Uzskatu, ka Ikšķiles novada iedzīvotāji ir izteikuši savu viedokli aptaujā, balsojot par novada neatkarību. Vai apvienojoties ar Salaspili kaut kas būs citādāk, nekā ar Ogri? Kur te loģika?» retoriski vaicā K.Upacieris, piebilstot, ka, būdams tīnūžieks, ir aprunājies ar  iedzīvotājiem, un daudzi no tiem atzinuši, ka risināt dažādus jautājumus daudz ērtāk tomēr būtu Ogrē, nekā Salaspilī, pat ja viņi strādā Rīgā. 

 

Aicina atlikt lēmumprojekta izskatīšanu

M.Martinsons norāda, ka «B» variantam tomēr jābūt un Ikšķiles novadam nav lielas izvēles. Daudzus pakalpojumus iespējams saņemt elektroniski, bet galvenais ir nepasliktināt iedzīvotāju ekonomisko situāciju. Ikšķiles novadam tiek pārmests, ka tajā faktiski nav ražošanas un attiecīgi pievienotās vērtības attiecībā uz novada tālāko attīstību, un, kā uzskata M.Martinsons, šajā ziņā apvienošanās ar Salaspili būtu izdevīgāka, nekā ar Ogri.

Savukārt deputāts Jānis Kravalis rosināja atlikt lēmumprojekta izskatīšanu līdz nākamās dienas domes sēdei, lai deputātiem tomēr būtu vairāk laika izanalizēt un izdiskutēt šo jautājumu, balstot lēmumu uz aprēķiniem, kur būtu uzskatāmi salīdzinātas viena vai otra novada priekšrocības, turklāt, kā retoriski vaicā J.Kravalis: «Ja raugāmies Salaspils virzienā, tad, iepazīstoties ar  Salaspils novada domes lēmumu, ir skaidrs, ka viņi mūs negrib, tad, kāpēc mēs gribam ar kādu apprecēties, ja viņš mūs negrib?..»

 

Ikšķiles novads nav tikai Ikšķiles pilsēta

Arī deputāts Edgars Logins norādīja, ka ir visnotaļ grūti izlemt, kā balsot par sasteigtu jautājumu, kuru deputātiem nav bijis iespējas izdiskutēt. «Ikšķiles novads nav tikai Ikšķile. Tie ir arī Tīnūži, Ceplīši, Turkalne. Tīnūžu iedzīvotāji jau sen ir pauduši viedokli, kādā virzienā viņiem būtu vieglāk darboties. Uzskatu, ka nav iespējams pieņemt lēmumu, kad priekšsēdētāja vietnieks nosūtījis Salaspils novada domei vēstuli un to pat neparāda Ikšķiles novada domes deputātiem. Kā lai mēs uzticamies?» pirms balsojuma, pametot sēžu zāli, jautāja E.Logins. Saprotot, ka neviens no argumentiem netiks uzklausīts un ņemts vērā, viņam drīz vien sekoja arī pārējie četri opozīcijas deputāti.

Lai gan M.Martinsons centās klātesošos pārliecināt, ka netiek lemts par Ikšķiles novada pievienošanos Salaspils novadam, bet tikai meklēta iespēja, kā tikt uzaicinātiem uz diskusijām Saeimā, faktiski ar šo opozīcijas neatbalstīto, bet Ikšķiles novada domē tomēr pieņemto lēmumprojektu, deputāti ir apliecinājuši, ka pieļauj arī M.Martinsona piesaukto plānu «B». Proti, gadījumā, ja nepastāv iespējas saglabāt Ikšķiles novadu kā patstāvīgu novadu, Ikšķiles novada domes deputāti vēlas lūgt Saeimu izdarīt attiecīgos grozījumus likumā un Ikšķiles novadu labāk pievienot Salaspils, nevis Ogres novadam. Vai tā patiesi domā arī vairākums novada iedzīvotāju, paliek neatbildēts jautājums.

Dzintra Dzene

Dzintras Dzenes foto