Ikšķiles novadā politiski represētās personas var saņemt naudas balvu

[ A+ ] /[ A- ]

Ikšķiles novada pašvaldība aicina politiski represētās personas, kuras deklarētas Ikšķiles novadā, saņemt naudas balvu sakarā ar Latvijas valsts simtgadi. Naudas balvas saņemšanai līdz 19.decembrim jāvēršas Ikšķiles novada pašvaldības Klientu apkalpošanas vietā Peldu ielā 22, Ikšķilē, uzrādot politiski represētas personas apliecību, pasi un iesniegumā norādot norēķinu konta numuru, uz kuru tiks pārskaitīta naudas balva.

Ja iesniegumu raksta pilnvarota persona, nepieciešams uzrādīt pilnvaru. Situācijā, ja nepieciešams transports nokļūšanai līdz Ikšķiles novada pašvaldībai, lūgums zvanīt Sociālajam dienestam uz tālr. 65055459.