Informē Uzturlīdzekļu garantiju fonds

[ A+ ] /[ A- ]

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija informē par grozījumiem Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas stājušies spēkā aizvadītajā mēnesī.

Grozījumi likumā paredz noteikt jaunus ierobežojumus uzturlīdzekļu parādniekiem, iespēju segt uzturlīdzekļu parādu, kā arī ierobežojumus uzturlīdzekļu saņemšanā.

Nomaksājot pamatparādu, dzēšas procenti. Periodā no 01.07.2019 līdz 30.06.2020. saņemtie maksājumi tiks novirzīti tikai pamatparāda segšanai. Ja šajā periodā pamatparāds tiks segts, tad likumiskie procenti tiks dzēsti un parādniekam tie nebūs jāmaksā.

Ieroču atļaujas darbības apturēšana. Uzturlīdzekļu parādniekam var liegt pašaizsardzības, medību, sporta un kolekcijas ieroču iegādāšanos, nēsāšanu, realizēšanu un glabāšanu. Grozījumi izstrādāti ar mērķi nepieļaut situācijas, kad parādnieks, kurš nenodrošina savu bērnu ar uzturlīdzekļiem, vienlaikus izlieto finansiālos līdzekļus aktivitātēm un hobijiem, kas prasa finansiālu ieguldījumu.

Kriminālatbildības piemērošana. Uzturlīdzekļu parādniekiem tiks piemērota kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 170.pantu. Ja uzturlīdzekļu parādnieks nebūs reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks, tiks uzskatīts, ka viņš izvairās no bērna uzturēšanas.

Uzturlīdzekļu izmaksa pilngadīgiem bērniem. No 1.jūlija pilngadīgie bērni, kuri turpina iegūt izglītību un reizē strādā, uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda nesaņems par periodu, kurā viņi būs guvuši ienākumus vismaz minimālās mēnešalgas apmērā.

Agate Gavare