Īpašniekiem jānodrošina traucējošu zaru apzāģēšana

[ A+ ] /[ A- ]

Īpašniekiem jānodrošina traucējošu zaru apzāģēšana

Marta Poga

Ogres novada pašvaldības darbinieki regulāri saņem sūdzības par koku vai krūmu zariem, kas izpletušies ārpus žoga, tādējādi apgrūtinot pārvietošanos pa gājēju ietvēm un ceļiem.

Iedzīvotāji nereti dzīvžogus veido pie paša žoga vai pat ārpus sava īpašuma – ielas daļā. Šie dzīvžogi vai atsevišķi augoši koki mēdz pāraugt, un to zari izplešas ārpus žoga, kas apgrūtina gājēju un riteņbraucēju pārvietošanos, ceļu uzturēšanas darbus, atkritumu izvešanu un arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta piekļuvi teritorijai, turklāt rada skrāpējumus garāmbraucošajam autotransportam.

Pašvaldības darbinieki atgādina, ka atbilstoši Ogres novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr. 49/2013 «Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā» 5.4.apakšpunktam atbildīgās personas pienākums ir savā teritorijā pie ietvēm un ielu braucamajām daļām nodrošināt gājējiem un transportlīdzekļiem traucējošu zaru apzāģēšanu. Noteikumi arī nosaka, ka no būvēm līdz kokiem un krūmiem jāievēro šādi attālumi: ietves un gājēju celiņa mala, žogs – attālums līdz kokam 1 metrs, līdz krūmam 0.5 metri; ielas brauktuves, ceļa nostiprinātās apmales mala vai grāvja nogāzes augšmala – attālums līdz kokam divi metri, līdz krūmam viens metrs; apgaismojuma vai elektrolīnijas balsts vai stabs –  attālums līdz kokam trīs metri.

Par minēto noteikumu neievērošanu īpašnieku var administratīvi sodīt – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskām personām līdz 350 eiro un juridiskajām līdz 1400 eiro.

Pašvaldības darbinieki norāda arī, ka vairākās vietās pilsētā iedzīvotāji bez saskaņojuma ar pašvaldību vai valsts ceļu dienestu ielu un ceļu aizsargjoslās ir izveidojuši apstādījumus, kas ierobežo ceļa zīmju redzamību, tādējādi paaugstinot satiksmes bīstamību uz ceļa. Ceļu satiksmes likuma 82. pants nosaka, ka par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, tostarp ceļu zemes nodalījuma joslas uzaršanu, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

Pašvaldības darbinieki aicina iedzīvotājus apsekot savus īpašumus un regulāri kopt dzīvžogus un apstādījumus, lai atvieglotu gājēju un transportlīdzekļu pārvietošanos, kā arī nodrošinātu pārredzamību un neradītu bīstamas situācijas.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!
Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk