Izbeigta lieta par SIA «Rajona laikraksts «OGRES VĒSTIS»» maksātnespēju

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres rajona tiesā pieņemts lēmums noraidīt akciju AS «Preses Nams» iesniegto pieteikumu par SIA «Rajona laikraksts «OGRES VĒSTIS»» maksātnespējas procesa pasludināšanu un ierosināto maksātnespējas procesu izbeigt. Agrākā Ogres rajona laikraksta izdevējus gan vēl gaida citi tiesu darbi – vairākiem bijušajiem darbiniekiem joprojām ir materiāla rakstura pretenzijas pret šo uzņēmumu.

SIA «Rajona laikraksts «OGRES VĒSTIS»» maksātnespējas procesa izskatīšana noritēja ļoti raiti. AS «Preses Nams» kā maksātnespējas pieteicēji jau iepriekš bija informējusi tiesu, ka parādnieki ir pacentušies samaksāt gan visu parāda pamatsummu (vairāk nekā trīs tūkstošus latu), gan arī pielīgtos soda procentus. SIA «Rajona laikraksts «OGRES VĒSTIS»» pilnvarotā persona – zvērinātais advokāts Sergeja Rudāns – bija iesniedzis administratoram Pāvelam Kravčenko visus nepieciešamos uzņēmuma bilances pārskata dokumentus, tāpēc pēdējam nu vairs nebija nekādu šaubu par to, ka firma ir maksātspējīga.

Ogres rajona tiesas tiesnesis Dainis Plaudis nolasīja spriedumu, ar kuru noraidīja AS «Preses Nams» 2010. gada 24. martā Ogres rajona tiesā iesniegto pieteikumu par SIA «Rajona laikraksts «OGRES VĒSTIS»» maksātnespējas procesa pasludināšanu. Vienlaikus tiesnesis lēma atcelt apķīlājumu «Rajona laikraksts «OGRES VĒSTIS»» pamatlīdzekļiem, kas tikuši apķīlāti ar tiesneša 2010. gada 25. marta lēmumu, un dzēst aizlieguma atzīmi uz Zemesgrāmatu nodaļā reģistrēto uzņēmumam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ogrē, Brīvības ielā 27. No SIA «Rajona laikraksts «OGRES VĒSTIS»» tiks piedzīta valsts nodeva 100 latu apmērā, kā arī atlīdzība par administratora pakalpojumiem piecu minimālo mēnešalgu apmērā (Ls 900).

Neoficiāla informācija gan liecina, ka par uzņēmumam piederošo nekustamo īpašumu – divstāvu ēku un zemi, kas atrodas pašā Ogres centrā, jau sastādīts pirkšanas-pārdošanas līgums. To par summu, kas pat šajos laikos šķiet pārlieku niecīga (50 tūkstoši eiro), esot iegādājusies kāda privātpersona.

Tajā pašā laikā uzņēmuma tiesu darbi vēl nebūt nav beigušies. Sabiedrība gan atlaidusi gandrīz visus darbiniekus, tomēr lielai daļai no tiem ir palikušas materiāla rakstura pretenzijas (pienākoša apmērā neizmaksāti atlaišanas pabalsti, atvaļinājuma nauda, kompensācija par dīkstāvi u.tml.). Vismaz viena prasība ir iesniegta Ogres rajona tiesā, kur tās nodrošināšanai pieņemts lēmums par SIA «Rajona laikraksts «OGRES VĒSTIS»» kustamās mantas un naudas līdzekļu apķīlāšanu.

Uzņēmumu gaida arī kārtējā skaidrošanās ar Valsts Darba inspekciju, kurai ziņots par sava veida dīvainībām, atlaižot darbiniekus. Piemēram, aprīļa beigās tikai izsūtīti paziņojumi par darba līguma uzteikumu, kuros norādīts, ka darba attiecības tiks pārtrauktas 2010. gada 31. maijā. Tajā pašā laikā valsts institūcijām paziņots, ka darba attiecības pārtrauktas jau 2010. gada 31. martā…

(no www.ogresfakti.lv)