Izmaiņas nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes nepilngadīgo lietu komisijā, kurā ir 12 locekļi, notikušas izmaiņas. Ogres novada domes deputāti 22.septembra sēdē, izskatot Maijas Ragaines un Ogres 1.vidusskolas direktores Inetas Tamanes iesniegumu, vienbalsīgi nolēma, ka M.Ragaines vietā minētajā komisijā turpmāk darbosies Ogres 1.vidusskolas pārstāve Eva Mačukāne.

Nepilngadīgo lietu komisijas priekšsēdētāja ir Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķe, un šajā komisijā darbojas Sigurds Lange (Ogres novada pašvaldības policija), Dace Zariņa (Ogres bāriņtiesa), Inga Andersone (Ogresgala bāriņtiesa), Ilona Reinholde un Ieva Eglīte (Ogres sociālais dienests), Alda Daugule (Ogres 1.vidusskola), Ilze Voiciša (Ogres ģimnāzija), Ērika Muravjova (Jaunogres vidusskola), Aija Sirsniņa (Ogres pamatskola, tagad – sākumskola) un Aina Krinberga (Ogresgala pamatskola).