Izsludina konkursu «R.A.D.I. – Ogres novadam»

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldība izsludinājusi projektu konkursu  «Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!» («R.A.D.I. – Ogres novadam») ar mērķi veicināt sabiedrības iniciatīvas kultūras un sporta pasākumu organizēšanā Ogres novada teritorijā.

Konkursa ietvaros nevalstiskās organizācijas un komersanti var pieteikt projektus pasākumu organizēšanai, kas ir inovatīvi un sniedz ieguldījumu pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai. Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 20 000 eiro. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam, ir 2 000 eiro.

Šogad konkursa prioritātes ir kultūrvides veidošana, kultūras pasākumu organizēšana un tiem nepieciešamā materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana, sporta pasākumu organizēšana un tiem nepieciešamā materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Ogres novada pašvaldībā, Ogrē, Brīvības ielā 33, Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 20. februāra pulksten 17.

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un ieteikumi tās aizpildīšanai pieejami Ogres novada pašvaldības portālā www.ogresnovads.lv (sadaļā Pašvaldība – Projekti – 2017. gads).

Papildu informāciju un konsultācijas par konkursa nolikumu iespējams saņemt Ogres novada pašvaldības Attīstības departamenta Projektu vadības nodaļā Ogrē, Brīvības ielā 33, 4. stāvā, 410.kabinetā (Linda Danefelde, tālr. 65020912, e – pasts: linda.danefelde@ogresnovads.lv).

Potenciālie projektu iesniedzēji tiek aicināti arī uz informatīvajām sanāksmēm, kas notiks: 25.janvārī pulksten 17 Ogres novada pašvaldības ēkā (Ogrē, Brīvības ielā 33, 2.stāvā, mazajā zālē);

26.janvārī pulksten 14 Taurupes pagasta pārvaldes ēkā (zālē), pulksten 16 Madlienas pagasta pārvaldes ēkā (apaļajā zālē) un pulksten 18 Suntažu pagasta pārvaldes ēkā (3. stāva zālē).

Sanāksmēs tiks sniegta informācija arī par Ogres novada pašvaldības projektu konkursu «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā».

Marta Poga