Izsludināts konkurss «Sakoptākais mežs»

[ A+ ] /[ A- ]

Lai apzinātu sakoptākos un skaistākos Latvijas mežus, kā arī veicinātu sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu, Latvijas Meža īpašnieku biedrība aicina pieteikties konkursam «Sakoptākais mežs». Konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos.

Jau pērn, konkursa pirmajā norises gadā, gaismā tika celti tie mežsaimnieki no visas Latvijas, kuri savā īpašumā saimnieko godprātīgi un ilgtspējīgi, padarot mežu par paaudžu paaudzēm lolotu bagātību. Arī šogad, Latvijas jubilejas gadā, mežu īpašniekiem ir iespēja saņemt sava meža novērtējumu. Konkursa balvu fondā ir praktiski pielietojams motorinstruments jaunaudžu kopšanai un divas dāvanu kartes meža stādāmā vai dekoratīvā materiāla ieguvei, kas tiks sadalīti starp trīs visaugstāk novērtētāko meža īpašumu īpašniekiem.

Pieteikt dalību konkursā var līdz 29.jūnijam. Pieteikumu konkursam par savu vai citu privātā meža īpašumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, tajā skaitā pašvaldība, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona. Pieteikums konkursam jāiesniedz papīra formā vai elektroniski. Konkursa nolikums, papildu informācija par pieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem pieejama Latvijas Meža īpašnieku biedrības mājaslapā www.mezaipasnieki.lv.