Izvēlas labvēlīgākus kredīta nosacījumus

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes deputāti 14.janvāra Finanšu komitejas sēdē izskatīja jautājumu par Ogres novada pašvaldības ņemto latu aizdevumu pārkreditēšanu eiro valūtā.

«Ogres novada pašvaldībai ir trīs kredīti, kuriem pašlaik mainās noteiktā procentu likme,» deputātus informēja Ogres novada domes finansu nodaļas vadītāja Silvija Velberga. «Līdz šim šie kredīti mums bijuši ļoti izdevīgi, jo noteiktā likme bija tikai 3,8 procenti, taču šā gada 4.februārī tā mainīsies. Ņemot vērā to, ka latu kredītiem procentu likme ir ļoti augsta, sagatavotais lēmuma projekts paredz Valsts kases aizdevuma valūtas maiņu no latiem uz eiro.»

Valūtas maiņa notiks trīs Ogres pašvaldības ņemtajiem kredītiem: Valsts kases aizdevumam izglītības iestāžu renovācijas projektu 1. kārtas realizācijai, kuram atlikusī atmaksājamā summa ir 155 000 lati, Valsts kases aizdevumam izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu turpināšanai, kuram atlikusī atmaksājamā summa ir 180 000 lati, kā arī Valsts kases aizdevumam nekustamā īpašuma – bērnudārza divstāvu ēkas un zemes gabala Ogrē, Lapu ielā 9,9a un Ceriņu ielā 10b iegādei, kura atlikusī atmaksājamā summa ir 262 500 lati.

Deputātu Ludvigu Tribocki interesēja, vai nepieciešamība mainīt aizņēmumu valūtu nav saistīta ar iespējamo lata devalvāciju, uz ko S.Velberga pasmaidot atbildēja, ka nav tik liela eksperte, lai par to runātu, un piebilda, ka patlaban visas bankas cenšas visus izsniegtos latu aizdevumus pārkreditēt uz eiro. «Tāpēc latu kredītu nosacījumi ir tik neizdevīgi,» sacīja S.Velberga. «Mums ir vairāki latu kredīti, taču tiem likme mainīsies tikai 2015.gadā, tāpēc tos pagaidām nav vajadzības pārkreditēt.»

Deputāti balsojot apstiprināja kredītu valūtas maiņu arī 21.janvāra domes sēdē.