Ja kāzas vēl var atlikt, tad bēres – nekādi

[ A+ ] /[ A- ]

Foto no interneta resursiem Jācer tomēr, ka jaunlaulātajiem un viņu lieciniekiem nebūs jāpiedzīvo laulību reģistrācija, tērptiem aizsargtērpos…

Ja kāzas vēl var atlikt, tad bēres – nekādi

Dzintra Dzene

Neraugoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju un vīrusa Covid–19 izplatību, turpina dzimt bērni, cilvēki vēlas noslēgt laulības un diemžēl arī mirst no visdažādākajām saslimšanām. «OVV» vēlējās noskaidrot, kā ārkārtas situācija ietekmējusi Dzimtsarakstu nodaļu darbu Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadā, kā arī, cik kupli šā brīža situācijā ir aizgājēju pavadītāju pulciņi.  

Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Lidija Vītola stāsta, ka ārkārtējās situācijas apstākļos tiek reģistrētas laulības, par kurām pieteikumi iesniegti agrāk, bet bez viesu piedalīšanās – dzimtsarakstu zālē drīkst atrasties tikai jaunais pāris un liecinieki. Šobrīd Ogres novada dzimtsarakstu nodaļā jauni laulību reģistrācijas pieteikumi netiek pieņemti, jo nav zināms, kā tālāk attīstīsies situācija ar vīrusa Covid–19 izplatību. Pieteiktās laulības var pārcelt uz vēlāku laiku, vai vispār atsaukt. Tā, piemēram, šonedēļ laulības atsauca kāds ASV pilsonis.

 

Pielāgojas jaunajiem apstākļiem

«Laulību reģistrācija paredzēta gan 4., gan 9.aprīlī, gan arī 25.aprīlī, kur jaunajam  pārim ieplānoti 40 viesi, un nav zināms, vai netiks pagarināta ārkārtējā situācija. Sāk uztraukties arī tie, kas laulību reģistrāciju ar kuplu viesu pulku pieteikuši uz vasaru un rudeni.

Kopš valstī noteikta ārkārtējā situācija, esam reģistrējuši sešas laulības. Citos jautājumos pieņemšana klātienē ir nosacīta. Apmeklētājiem ieeja Ogres novada pašvaldības ēkā šobrīd ir liegta. Personu sagaida dežurante, kura, ja tas nepieciešams, paaicina Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku, mēs pieņemam dokumentus, piemēram, lai reģistrētu dzimšanas vai miršanas gadījumu. Kopš 13.marta reģistrēti 17 miršanas gadījumi un reģistrēti septiņi jaundzimušie. Dzimtsarakstu nodaļas telpās neaicinām, lūdzam nedaudz uzgaidīt, iznesam un atdodam attiecīgo apliecību. Strādājam piecas dienas nedēļā, iepriekšējā pieteikšanās nav nepieciešama, vienīgi jārēķinās, ka otrdienās ir nedaudz saīsināts darba laiks – līdz pulksten 16.30 un piektdienās – līdz pulksten 12,» stāsta L.Vītola.

 

Iepriekš telefoniski jāpiesakās

Ķeguma novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna Čodore stāsta, ka Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā martā un aprīlī neviens pāris laulību reģistrāciju nav pieteicis, tuvākās laulības paredzētas maijā. Daudzi pāri pieteikumus iesnieguši arī vasaras periodam un rudenim. «Ja ārkārtējo situāciju pagarinās, domāsim kā organizēt laulību reģistrāciju. Pieteikumus laulībām turpinām pieņemt, protams, reģistrējam arī dzimšanas un miršanas. Apmeklētājus, ievērojot piesardzības pasākumus, pieņemamt klātienē, jo cilvēku plūsma nav liela, tikai jārēķinās, ka ir saīsināts Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks un iepriekš telefoniski jāpiesakās,» stāta L.Čodore.

Savukārt Ikšķiles novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Valentīna Kābele stāsta, ka ārkārtas situācijā, līdzīgi kā citviet, arī Ikšķilē laulības tiek reģistrētas tikai ar lieciniekiem, bez viesu piedalīšanās. «Reģistrēt laulību tērpušies aizsargmaskās jaunie pāri pagaidām vēl nenāk. Laulības reģistrējām gan aizvadītajā piektdienā, gan arī tās būs šajā piektdienā un sestdienā. Laulības bija paredzētas ar viesiem, bet jaunie pāri svinības ir atcēluši, nosvinēs vēlāk, kad beigsies ārkārtējā situācija. Viens no pāriem vispār atcēla laulību registrāciju, lai vēlāk kāzas varētu nosvinēt ar viesu piedalīšanos. Vasarā ir pieteikta arī laulību registrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām, vai tas būs iespējams, to šobrīd nevaru pateikt. Iespēju robežās strādājam attālināti. Protams, reģistrējam gan dzimšanas, gan miršanas gadījumus, jo cilvēki nevar gaidīt un atnākt pēc mēneša vai diviem. Viņi vēlas nokārtot dokumentus pēc iespējas  ātrāk, lai varētu saņemt attiecīgo pabalstu, kas bez dzimšanas vai miršanas apliecības nav iespējams. Apmeklētājiem vēlams pieteikties iepriekš,» skaidro V.Kābele.

 

Laulību pieteikumu var iesniegt elektroniski

Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Guna Baiko stāsta, ka arī Lielvārdē Dzimtsarakstu nodaļas apmeklētāji tiek pieņemti ierastajā darba laikā, bet arī pēc iepriekšēja pieraksta. «Kāzas šajā periodā nav bijušas. Laulību reģistrācija paredzēta šajā piektdienā, bet pāris vēl pirms ierobežojumu noteikšanas to bija paredzējis bez viesiem, tikai ar lieciniekiem. Aprīlī laulību reģistrācijas nav paredzētas, daudzi pāri kāzas ieplānojuši vasarā un rudenī. Vasarā pieteikta arī izbraukuma laulības reģistrācija, bet vadīsimies pēc apstākļiem, kādi tobrīd būs. Pieteikumus var iesniegt arī elektroniski, ja iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu ir parakstījušas abas personas, kas vēlas noslēgt laulību. Tāpat arī iesniegumus arhīva jautājumos par atkārtotām civilstāvokļa aktu apliecībām un izziņām pieņemam elektroniski, izmantojot portālus www.latvija.lv vai www.epakalpojumi.lv,» skaidro G.Baiko.

 

Izņemt jaunu pasi šobrīd nevar

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta darbinieki norāda, ka, ņemot vērā klātienē sniedzamo pakalpojumu ierobežojumus, Dzimtsarakstu nodaļās šobrīd netiek pieņemti jauni vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesniegumi. Ārkārtas situācijā arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) ir pārtraukusi klientu pieņemšanu klātienē, tāpēc šobrīd nav iespējams saņemt jaunu personu apliecinošu dokumentu sakarā ar vārda vai uzvārda maiņu (arī uzvārda maiņu, noslēdzot laulību). PMLP darbinieki norāda: ja Latvijas Republikā izsniegtam personu apliecinošam dokumentam beidzies derīguma termiņš, tad šis personu apliecinošais dokuments joprojām ir izmantojams personas identificēšanai ārkārtējās situācijas izsludināšanas laikā.

 

Izmantot kapliču vairs nevarēs

Ogres novada pašvaldības aģentūra «Ogres komunikācijas» pārziņā esošās kapu saimniecības Ogres kapu pārzine Biruta Jeļeckiha stāsta, ka, neraugoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, pavadīt aizgājējus pēdējā gaitā joprojām ierodas visai prāvs bērinieku pulks. «Pagājušajā nedēļā vēl bija iespējams izmantot Ogres kapu kapliču, bet no šīs nedēļas kapličas izmantošanu atsaku. Kapliča ir maza, bērinieku daudz.  Ja ārā ir ļoti slikts laiks, kapličā no aizgājēja drīkst atvadīties vienīgi paši tuvākie, kuri dodas iekšā rindas kārtībā. Bērēs mēdz ierasties dažādi cilvēki, un nav zināms, kāds ir viņu veselības stāvoklis, iespējams, bērēs piedalās arī personas, kurām būtu jāievēro karantīna. Diemžēl, to izkontrolēt nevar. Atvadīties no aizgājēja iespējams arī pie kapa vietas, kur cilvēki cits no cita var ievērot distanci,» skaidro B.Jeļeckiha.

Domājams, līdzīgi rīkojas arī citās mūsu novadu kapličās.

 

Garīgie pakalpojumi netiek liegti

Jautāts, vai priesteri joprojām dodas uz bērēm pavadīt aizgājējus pēdējā gaitā, Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīcas prāvests Konstantīns Bojārs stāsta, ka dievkalpojumi joprojām notiek, tāpat cilvēki tiek laulāti un izvadīti pēdējā gaitā. «Priesteri cenšas ievērot piesardzības pasākumus un seko līdzi aktualitātēm, bet mūsu pienākums ir sniegt cilvēkiem garīgos pakalpojumus arī šajā situācijā. Ja priesteri aicina pie mirstoša cilvēka, mēs nevaram, vai pat precīzāk – nedrīkstam viņam atteikt pēdējo grēksūdzi un nevaram arī nepavadīt pēdējā gaitā. Protams, arī laulājam, taču aicinām visus ievērot distanci. Baznīca ir gana liela, un vietas visiem pietiek. Dievkalpojumus noturēsim arī Lieldienās, cerot, ka tie, kam ir saslimšanas pazīmes, tomēr paliks mājās,» saka K.Bojārs.

 

Dievkalpojumus notur attālināti

Ikšķiles evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs, Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis stāsta, ka dievnams nav slēgts, bet dievkalpojumi publiski nenotiek, tos pārraida attālināti ar video tiešraides starpniecību. «Savulaik baznīcas darbojušās pat mērā laikā un nav slēgtas arī šobrīd. Ja cilvēks vēlas saņemt grēksūdzi, viņš var pieteikties un atnākt individuāli. Es personīgi šajā ārkārtējās situācijas periodā nevienu pēdējā gaitā neesmu izvadījis, bet zinu, ka Ikšķiles vecajos kapos aizgājēja izvadīšana no kapličas nenotiek, jo tā ir maza un nav iespējams ievērot drošības nosacījumus. Atvadīšanos organizē pie kapa vietas vai laukumiņā pretim kapličai. Neatbalstām arī bēru mielastu organizēšanu, mūsu mācītāji tajos nepiedalās. Laulības šobrīd nav bijušas, bet viena laulību ceremonija plānota tūdaļ pēc 14.aprīļa. Ja ārkārtas situāciju pagarinās, laulības neatteiksim, bet organizēsim, ievērojot drošības pasākumus, lai starp viesiem tiktu saglabāta divu metru distance. Jaunie pāri to saprot un ir gatavi laulāties tikai liecinieku klātbūtnē, bet svinības organizēt pēc tam, kad tas būs iespējams,» stāsta Dz.Laugalis.

Ogres evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Kalējs stāsta, ka arī Ogres ev.luteriskajā baznīcā dievkalpojumi šobrīd tiek noturēti attālināti. Tajos piedalās tikai mācītājs, pērminderis un ērģelnieks. «Cilvēki var noskatīties dievkalpojumu video, pēc tam individuāli atnākt uz baznīcu un saņemt svēto sakramentu. Uz bērēm dodos, tās netiek organizētas ne baznīcā, ne kapličā, bet brīvā dabā kapsētā. Kāzas šobrīd nav bijušas, bet tās būtu iespējamas tikai ar jaunā pāra un viņu vecāku piedalīšanos, bez viesiem. Grēksūdzēm un individuālām lūgšanām baznīca ir atvērta. Jebkurš var piezvanīt mācītājam un noteiktās stundās atnākt, protams, ievērojot visus drošības nosacījumus,» stāsta M.Kalējs.

Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars pēc brauciena uz Zviedriju šobrīd atrodas stingrā divu nedēļu pašizolācijā. Mācītājs jūtas labi un dievkalpojumus notur ar video starpniecību. Protams, šajā periodā ne laulāt, ne izvadīt kādu pēdējā gaitā viņš nedrīkst. «Nelielas kāzas paredzētas 19.aprīlī. Baznīca ir pietiekami plaša, lai nodrošinātu divu metru attālumu starp viesiem,» saka D.Pandars.

 

Kafejnīcas darbinieki neatsaka bēru mielasta galdu klāšanu

Daudzi tuvinieki bēriniekus pacienā turpat, aiz kapu žoga, taču tikpat daudzi joprojām piesaka bēru mielastu. Ogrē viena no iecienītākajām vietām, kur tiek organizēti bēru mielasti un citi slēgti pasākumi, ir kafejnīca «Ilze». Tās vadītāja Anita Kušķe stāsta, ka, neraugoties uz ārkārtējo situāciju, cilvēku ieradumi nav mainījušies.

«Ir lietas, ko nevar atteikt. Nezinām, kā būs rīt vai parīt, taču arī šonedēļ esam klājuši bēru mielastu, turklāt visai prāvam pavadītāju pulkam – 55 aizgājēja tuviniekiem. Ja apstākļi ļauj, iesakām tomēr bēru mielastus organizēt mājās, kur, ja nepieciešams, varam nodrošināt galda klāšanu. Piedāvājam arī pusdienu piegādi mājās vai darbā. Mūsu darbinieki ievēro visus iespējamos drošības pasākumus. Kamēr būs pieprasījums un situācija ar vīrusa izplatību nesaasināsies, turpināsim strādāt,» saka A.Kušķe.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!