Jāņa Mozuļa fotogrāfijas – vērtīgs OVMM krājumu papildinājums

[ A+ ] /[ A- ]

Jāņa Mozuļa fotogrāfijas – vērtīgs OVMM krājumu papildinājums

Dzintra Dzene

Piektdien, 21.augustā, Ogres pilsētas svētku ieskaņā, Ogres Vēstures un mākslas muzejā (OVMM) tika atklāta žurnālista, fotogrāfa, redaktora un izdevēja Jāņa Mozuļa piemiņas fotoizstāde «Ogre un ogrēnieši», ar kuru iepazīties bija atnācis kupls skaits interesentu.

 

Lai arī lielākā J.Mozuļa radošā darba mūža daļa saistīta ar galvaspilsētu, tomēr ne mazāk svarīga vieta viņa dzīvē bijusi arī Ogrei. Tieši Ogrē J.Mozulis uzsāka savu žurnālistikas karjeru, kļūdams par toreizējā Ogres rajona laikraksta «Padomju Ceļš» korespondentu. Astoņu darba gadu laikā tapuši vairāki simti fotogrāfiju, kas ataino svarīgākās norises Ogres rajonā pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados. Daļu šo fotogrāfiju negatīvu J.Mozuļa dzīvesbiedre Dzintra Mozule, kura pati ir žurnāliste un laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» galvenā redaktore, dāvājusi OVVM.

Kā atzīst OVMM izstāžu kuratore Dagnija Vegnere, vairāk nekā 260 negatīvi, ko savulaik uzņēmis J.Mozulis, ir vērtīgs papildinājums OVMM krājumam, jo atspoguļo aktuālus notikumus pilsētas dzīvē pagājušā gadsimta 70.gados un par šo mūsu vēstures periodu muzejā ir maz liecību.

«Šopavasar, ārkārtas situācijas laikā, saistībā ar Covid-19 pandēmiju muzejā publiski pasākumi nenotika, un līdz ar to radās brīvs laiks pārskatīt un tuvāk iepazīties ar šo arhīvu. Izstādē «Ogre un ogrēnieši» var aplūkot tikai nelielu daļu no šīm Ogrē vai Ogres rajonā uzņemtajām fotogrāfijām. Tā, piemēram, vienā no tām var redzēt mēbeļu salonu, kurā gan nevar nopirkt nevienu mēbeli, bet tikai pasūtīt, jo mēbeles tolaik bija deficīts. Kādā 1973.gadā uzņemtajā fotogrāfijā redzams, kā koristi Ogres upes krastā, pie Loka tilta, stāda ozolus. Vēl kādā attēlā fiksēti riteņbraukšanas sacensību kadri Ogrē, Brīvības skolā 16, pie Mākslas skolas, un ir redzams, ka tolaik zem dzelzceļa vēl nebija izbūvēts gājēju tunelis. Savukārt kādā citā fotogrāfijā redzams, kā izskatījusies Ogres restorāna virtuve un interjers. Šīs un daudzas citas Jāņa Mozuļa fotogrāfijas atklāj vesela laikmeta Ogres vēsturi. Kad veidojām izstādi «Ogrei 90», mums ļoti trūka tieši fotogrāfiju par laika posmu, ko fiksējis Jānis Mozulis. Šādu fotogrāfiju vienkārši nebija. Tieši tāpēc tām mūsu skatījumā ir tik liela vēsturiska vērtība,» saka D.Vegnere, piebilstot, ka vairāk nekā puse fotomateriāla jau ir ieskenēta un šis darbs brīvajos brīžos tiks turpināts, lai digitālā veidā muzeja lasītavā ar J.Mozuļa uzņemtajiem kadriem varētu iepazīties ikviens interesents.

Izstādes atklāšanā Dz.Mozule kopā ar daudzajiem pasākuma apmeklētājiem, tostarp kādreizējiem J.Mozuļa kolēģiem Ogres rajona patērētāju biedrību savienībā un līdzgaitniekiem riteņbraukšanas sportā, atskatījās uz viņa dzīves gājumu un radošajiem sasniegumiem.

J.Mozulis savulaik ticis apbalvots ar Latvijas labākā žurnālista Gada balvu. Daudzi viņu atceras kā asu publikāciju autoru, «revolverreportieri». Viņš 16 (!) gadus pēc vidusskolas iestājies Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē, ar izcilību to beidzis un turpinājis studijas arī aspirantūrā. Strādājis laikrakstā «Cīņa», «Rīgas Balss», tad «Diena» un laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».

Dz.Mozule atklāj, ka tieši Ogrē 90.gadu sākumā radusies ideja izdot savulaik lielu popularitāti ieguvušo žurnālu «Mans Īpašums», kura izdevējs un galvenais redaktors Jānis Mozulis bija no 1992.gada līdz pat aiziešanai mūžībā 2014.gadā.

«Ogrē drukāts žurnāla «Mans Īpašums» pirmais numurs. Šeit, kopā ar Jāni apmeklējot zemkopības kursus, esam iepazinušies arī ar žurnāla rakstu autoriem, mūsu puses ļaudīm – agronomu Edvīnu Korni, lopkopības speciālisti Māru Baranovsku. Vēlāk autoru kolektīvam pievienojās arī dārzkopības speciālists Voldemārs Jekovičs, juriste Rita Dindune, arī uz Ogri dzīvot pārnākušais jurists Rolands Krauze u.c. Viņu vārdi atrodami žurnāla «Mans Īpašums» lappusēs,» stāsta Dz.Mozule, kura turpinājusi J.Mozuļa aizsākto tradīciju – pa gadiem iesiet žurnāla «Mans Īpašums» komplektus. Piemiņas pasākuma laikā viņa OVMM dāvāja desmit šādus žurnāla «Mans Īpašums» komplektu sējumus, kas izdoti laikā no 1992. līdz 2002.gadam.

«Jo tālāk nākotnē ieejam, jo ekskluzīvāka vērtība kļūst drukātie izdevumi. Iespējams, mēs esam pēdējā paaudze, kura tur rokā drukātos laikrakstus un žurnālus. Tāpēc tāds ir mans dāvinājums Jāņa 80 gadu jubilejā, kas bija šā gada 29.jūnijā. Esmu ļoti pateicīga muzejam par Jāņa darba novērtējumu un iespēju saglabāt viņa devumu nākamajām paaudzēm,» sacīja Dz.Mozule.

 

Izstādi «Ogre un ogrēnieši» OVMM var aplūkot līdz 6.septembrim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!