Jaunajā Ogres novadā paliks līdzšinējais Ogres novada ģerbonis

[ A+ ] /[ A- ]

Jaunajā Ogres novadā paliks līdzšinējais Ogres novada ģerbonis

Dzintra Dzene

Viens no darba kārtības jautājumiem, ko jaunievēlētie deputāti skatīja Ogres novada domes 1.jūlija ārkārtas sēdē, bija par Ogres novada ģerboni. Vienbalsīgi nolemts jaunajā Ogres novadā saglabā līdzšinējo Ogres novada ģerboni.

«OVV» jau rakstīja, ka jaunais Ogres novads ir izveidots, apvienojot Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu to esošajās administratīvo teritoriju robežās.

Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale norāda, ka, līdz ar jaunā Ogres novada izveidi ir nepieciešams vienots pašvaldības ģerbonis, kas saskaņā ar Ģerboņu likumu ir atbilstoši heraldikas nosacījumiem izstrādāts atsevišķs apzīmējums vai apzīmējumu kopums, kas ietverts noteiktā formā un reprezentē attiecīgo pašvaldību. Ģerbonis ir novada atpazīstamības zīme, tas ir novada identitāte.

Likuma «Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 7.punkts paredz, ka pašvaldības dome drīkst noteikt pilsētas, novada vai pagasta simboliku, saskaņojot to ar Latvijas Valsts Heraldikas komisiju.

«Saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, jaunveidojamā novada deputāti varēja lemt par kāda no apvienojamo novadu ģerboņa izmantošanu. Šādu pieeju atbalsta arī Valsts Heraldikas komisija. Ņemot vērā, ka Ogres novads iedzīvotāju skaita ziņā ir lielākais no apvienotajiem novadiem, Ogres novada domes deputātiem apstiprināšanai tika virzīts esošais Ogres novada ģerbonis,» skaidro D.Bārbale.

Ogres novada domes deputāti vienbalsīgi nolēma par jaunizveidotā Ogres novada ģerboni apstiprināt līdzšinējā Ogres novada ģerboni, kura attēlu un heraldisko aprakstu Valsts Heraldikas komisija apstiprināja 2012.gada 30.augustā. Minētais ģerbonis būs arī jaunizveidotā Ogres novada vienotā simbolika un to izmantos Ogres novada pašvaldības oficiālo dokumentu noformēšanā un citviet LR normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā.

Ogres novada ģerbonī sudraba laukā attēlotas trīs melnas priedes, kas pēdā balstās uz zilas viļņotas sijas, ģerbonim ir arī zila pavedienapmale.

Deputāti skatīja arī lēmumprojektu par saistošo noteikumu «Par Ogres novada simboliku» pieņemšanu, lai veicinātu pareizu novada simbolikas izmantošanu jau ar pirmo jaunā novada darbības dienu. Minētie saistošie noteikumi ietver Ogres novada, kā arī visu esošo pagastu, Ogres, Ķeguma, Ikšķiles un Lielvārdes pilsētas ģerboņa attēlu un aprakstu. Jāpiebilst, ka saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem, Ogres novada pašvaldības iestādēm, kas atrodas kādā no teritoriālajām vienībām, veidlapās atļauts vienlaikus lietot gan Ogres novada ģerboni, gan attiecīgās teritoriālās vienības ģerboni. Iestādēm, kam nav sava ģerboņa, ieteikts lietot Ogres novada ģerboni. Saistošo noteikumu «Par Ogres novada simboliku» ievērošanu kontrolēs Ogres novada pašvaldības policijas darbinieki un konstatētos pārkāpumus izskatīs Ogres novada administratīvā komisija.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!