Jaunieši aicināti piedalīties konkursā «Mana Daugava»

[ A+ ] /[ A- ]

Biedrība «Daugavas Savienība» aicina 7.-12.klašu audzēkņus piedalīties radošo darbu konkursā «Mana Daugava». Pirmo triju vietu ieguvēji saņems naudas balvas 150, 100 un 50 EUR apmērā.

Ar šī konkursa palīdzību tā rīkotāji vēlas attīstīt Daugavas tuvumā dzīvojošo jauniešu izpratni par Daugavas nozīmi Latvijas vides un kultūras vērtību aizsardzībā, kā arī veicināt atbildības izjūtu attiecībā pret vidi un atbildīgu dzīvesveidu, kas balstīts esošo vērtību saglabāšanā un kopšanā. Konkursā aicināts piedalīties katrs Daugavas krastos esoša novada vai pilsētas skolēns, kurš mācās Latvijas Republikas pamata vai vidējās izglītības iestādes 7.-12.klasē, kā arī jebkurš attiecīgo klašu amplitūdai atbilstošs speciālās izglītības iestādes vai arodskolas pārstāvis.

Konkursā iespējams startēt gan individuāli, gan komandā, kurā nav vairāk par četriem cilvēkiem. Dalībniekiem jāizveido radoša foto prezentācija vai video rullītis savu ideju un viedokļa aizstāvēšanai. Kopējais viena darba apjoms nav stingri noteikts, tomēr tā prezentācija nedrīkst aizņemt vairāk par 20 minūtēm. Darbu tēmas: ar Daugavas upes baseinu saistīta vides vai ekoloģiska problēma un piedāvātais tās risinājums; kāda ar Daugavas baseina teritorijā esoša dabas vai kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanu saistīta problēma un piedāvātais risinājums.

Konkurss norisināsies divās kārtās, ar noslēguma pasākumu un uzvarētāju apbalvošanu Aizkraukles vēstures un mākslas muzejā. Pirmās kārtas laikā skolēniem līdz 2018.gada 31.oktobrim jāiesūta savi darbi elektroniski uz e-pasta adresi daugavas.konkurss@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu un klasi. Pēc pirmās kārtas noslēgšanās žūrijas komisija atlasīs desmit tās skatījumā labākos darbus, kuru veidotāji tiks uzaicināti piedalīties konkursa noslēguma pasākumā Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja telpās.

Projekta vadītāja – Jana Lužaite (e-pasta adrese: jana1205@inbox.lv, tālr. 26111876). Vairāk informācijas mājaslapā www.daugavassavieniba.lv.

Agate Gavare