Jaunās gatves iedzīvotāji ieputināti putekļos

[ A+ ] /[ A- ]

Putekļu mākoņi nosēžas ne vien uz ceļmalā augošajiem krūmiem, bet arī iedzīvotāju ēdamgaldiem.

«OVV» Jaunās gatves iedzīvotāju vārdā ir saņēmušas Ainas Birnikas, kā viņa pati to dēvē – «palīgā saucienu». Birnikas kundze nebūt nav no panikas cēlājām, taču situāciju, kādā nonākuši minētajā ielā dzīvojošie par normālu nosaukt nevar – jau ilgu laiku nav bijis iespējams atvērt logus, jo iedzīve tūdaļ pārklājas ar biezu putekļu kārtu, un, lūk, ko raksta vēstules autore:

«Lūdzam Jūsu palīdzību sakarā ar ūdensvada un kanalizācijas darbiem Pārogrē. Tā kā darbi notiek uzreiz divās ielās – Lazdu un Pārogres gatvē, visa transporta kustība ir novirzīta pa Jauno gatvi. Jaunās gatves ceļa segums ir grantēts. Jau mēnesi mēs dzīvojam vienos putekļos. Ar to vien nepietiek – kāds gudrinieks 12.augustā, 30 grādu temperatūrā, kad lietus nebija lijis jau divas nedēļas, ar greideri nogreiderēja visu ielu. Līdz ar to radās tādi putekļi, ka mēs viens otru pat nevarējām saskatīt. Zvanīju un mūsu bēdu izsūdzēju Ogres novada domes Komunālajai nodaļai un saņēmu atbildi: «Ko jūs uztraucaties, darbi drīz beigsies!» Arī SIA «Bāra» vadītājs Markeviča kungs tikai rausta plecus.

Vai tiešām, ja tiek uzsākti tādi vērienīgi darbi, nevajadzētu padomāt par tur dzīvojošajiem? Maskava ir melna, Pārogre – balta. Un vēl, – es aprunājos ar strādniekiem, un viņi sacīja, ka ceļu ir paredzēts laistīt, kas diemžēl vēl ne reizi nav darīts. Turklāt braukšanas ātrumu ierobežojošā ceļa zīme, kas liedz braukt ātrāk kā 30 km/h, ir uzlikta tikai vienā ielas galā, un nav īsti saprotams, uz kuru ielu attiecas, tāpēc visi brauc, ar kādu ātrumu vien vēlas, bet kopš remontdarbu uzsākšanas satiksmes intensitāte Jaunajā gatvē ir pieckāršojusies.

Mēs saprotam, ka firmai SIA «Bāra» darbi ir jāpadara, bet ir jādomā ne tikai par darbu paveikšanu, bet arī par mums, šeit dzīvojošajiem. Es saprotu, ka tādu ielu kā mūsējā Ogrē ir daudz, bet arī viņiem nevajadzētu ciest šo darbu dēļ.»

Minēto situāciju lūdzām komentēt Ogres novada amatpersonas. Atbildi sniedz Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Nikolajs Sapožņikovs:

«Protams, ka apjomīgais projekts visā pilsētas teritorijā iedzīvotājiem sagādā pietiekami lielas problēmas. Tā kā rakšanas darbi notiek malu malās un ilgstoši, iedzīvotāji kļūst aizvien neiecietīgāki. Jāpiekrīt, ka darba organizācija nebūt nav atbilstošā līmenī, kā rezultātā pašvaldība visu vasaru saņem iedzīvotāju pretenzijas. Līgumos ar uzņēmumiem, kuri pilsētā realizē Kohēzijas fonda projektu, ir punkts, saskaņā ar kuru uzņēmumiem jāveic pasākumi, lai novērstu ielu putēšanu (jāveic laistīšana). Tiesa gan, šis punkts attiecas uz ielu, kurā notiek rakšanas darbi. Uz Jauno gatvi šo punktu it kā attiecināt nevar, jo šajā ielas posmā projekta darbi nenotiek. Pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovkis gan nepiekrīt šādai interpretācijai un sola raudzīt, lai firmas, kuras realizē Kohēzijas fonda projektu Ogrē, ievērotu visas līguma prasības. Diemžēl jāatzīst, ka Ogrē neviena iela, kurā notiek Kohēzijas fonda darbi, līdz šim nav tikusi laistīta vai kā citādi apstrādāta pret putēšanu. Novada pašvaldība atvainojas ogrēniešiem par projekta realizācija laikā radītajām neērtībām. Kas attiecas uz ielas greiderēšanu – tik sausā laikā tā tiešām nebija jāveic.»

Redakcijas piebilde: Kamēr raksts tika sagatavots publicēšanai, problēmu uz laiku atrisināja lietus, tomēr līdz ar sausākām dienām tā atkal atgriezīsies. Formāli rakšanas darbi Jaunajā gatvē šobrīd patiesi nenotiek, taču pa minēto ielu pārvietojas racēju smagā tehnika, aiz sevis atstādama putekļu mākoņus, kas nosēžas ne vien uz ceļmalā augošajiem krūmiem, bet arī iedzīvotāju ēdamgaldiem. Jācer, ka atbildīgās amatpersonas tomēr spēs rast risinājumu un turpmāk nevajadzēs paļauties vien uz nokrišņiem.

Dzintras Dzenes foto