Jūs uzrunā «OVV» lasītāju vēstuļu konkurss

[ A+ ] /[ A- ]

Kad pierimst lielā tveice, lietus sāk bungot pa logiem un vakari satumst ātrāk, ir skaidrs – tuvojamies rudens ražai.

Šāda raža ir arī lasītāju vēstuļu konkursi. Šoreiz rakstīt un arī lasīt būs īpaši interesanti visiem dzīvnieku draugiem, jo redakcijas ierosinātā tēma ir – «Ko esmu guvis un mācījies no saviem mazajiem brāļiem».

Varbūt esat pacietīgi vērojuši skudras vai bites darbīgo ikdienu? Varbūt Jūsu dzīvē daudz spēcīgu emociju ienesis kāds īpašs suns, kaķis, laucis vai bērītis… Varbūt esat atšifrējis vārnas vai vāveres gudrību? Gara acīm pārstaigājiet savas atziņu krātuves, un Jūs tajās noteikti atradīsiet lielākas vai mazākas pērles, kas pārdomām var mudināt mūs visus.

Ar norādi «Vēstuļu konkursam» rakstiet: «Ogres Vēstis Visiem», Brīvības ielā 48, Ogre, Ogres novads, LV-5001 vai arī ogresvestisvisiem@ovv.lv

Jūsu vēstules gaidām līdz 6.oktobrim. Balvās – Dzidras Austras Livčānes grāmata «Ķenču prieki Snaudulijā» un cita noderīga literatūra.