Jūlijā Ķeguma HES ūdenskrātuvē uzturēs pazeminātu ūdenslīmeni

[ A+ ] /[ A- ]

AS «Latvenergo» no 1.jūlija līdz 31.jūlijam Ķeguma hidroelektrostacijas ūdenskrātuvē uzturēs pazeminātu ūdenslīmeni. Šajā periodā paredzēts veikt hidrotehnisko būvju atjaunošanu Pļaviņu HES lejas bjefā un Ķeguma HES augšējā bjefā.

Darbu veikšanai AS «Latvenergo» pazeminās ūdens līmeni Ķeguma HES ūdenskrātuvē līdz augstuma atzīmei 30,55 m Latvijas augstumu sistēmā (LAS). Remontdarbu izpildes laikā tiek iekļautas arī tās dienas, kas nepieciešamas, lai ūdenskrātuves līmeni pazeminātu līdz paredzētājai atzīmei, un līmeņa atjaunošanai līdz normālam darba režīma līmenim.

Iedzīvotājiem un uzņēmējiem ūdenslīmeņa pazemināšanas periodu tiek piedāvāts izmantot savām vajadzībām, piemēram, krastu nostiprināšanai, piestātņu izbūvei u.c., kā arī pludmales zonu labiekārtošanai un sakopšanai, brīdinot par šādām aktivitātēm AS «Latvenergo».

Ja ūdenslīmeņa pazemināšanas laikā tiek plānots labiekārtot teritoriju vai tml., jābrīdina AS «Latvenergo» (tālr. 67728112, e-pasts: drosiba@latvenergo.lv) par veicamiem darbiem, termiņiem un jāsniedz atbildīgo personu kontaktinformācija, lai varētu savlaikus saņemt brīdinājumu par ūdens līmeņa izmaiņām vai atjaunošanu.