Jūlijā Ogrē strādās trīs pirmsskolas izglītības iestādes

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes 21.maija sēdē deputāti akceptēja lēmumprojektu, kas paredz, ka jūlijā Ogres novadā būs atvērtas trīs pirmsskolas izglītības iestādes (PII).

Ierasts, ka vasaras mēnešos bērnu skaits PII samazinās un lielākā daļa izglītības iestāžu darbinieku dodas kolektīvajā atvaļinājumā. Savukārt bērniem, kuriem nepieciešama vieta bērnudārzā arī jūlijā, tiek nodrošināta vieta vienā no bērnudārziem, kas tiek noteikts ar domes pieņemtu lēmumu. Ogres novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte informē, ka šogad, veicot vecāku aptauju, noskaidrots, ka jūlijā vieta bērnudārzā nepieciešama 325 bērniem. Viena iestāde tik daudz vietu nevar nodrošināt, līdz ar to šogad jūlijā jābūt atvērtām vairākām pirmsskolas izglītības iestādēm.

Ņemot vērā vecāku vajadzības, deputāti nolēma, ka šogad no 1. līdz 31.jūlijam tiks pārtraukta sešu pirmsskolas izglītības iestāžu grupu darbība (PII «Riekstiņš», PII «Saulīte», PII «Zelta sietiņš», PII «Ābelīte», Madlienas PII «Taurenītis» un Ķeipenes PII «Saulīte»), taču šajā periodā strādās PII «Cīrulītis», PII «Dzīpariņš» un PII «Strautiņš».

Dzintra Dzene