Jumpravas internātpamatskolai jauns nosaukums

[ A+ ] /[ A- ]

Kopš 1.augusta mainīts Jumpravas internātpamatskolas nosaukums. Skola turpmāk tiks dēvēta par Valdemāra pamatskolu.

Nosaukums mainīts, lai nodrošinātu Izglītības likuma pārejas noteikumu izpildi, kas paredz, ka no Izglītības likuma tiek izslēgts termins «internātskola». Jaunais nosaukums Valdemāra pamatskola pieņemts, ievērojot mācību iestādes pedagogu kolektīva priekšlikumu, jo tas atrodams Jumpravas pagasta novadpētniecības materiālos un skolas vēstures faktos. Priekšlikums tika izskatīts un atbalstīts Lielvārdes novada pašvaldības Skolu tīkla izvērtēšanas komisijas sanāksmē.