Kad akmeņi sāk runāt

[ A+ ] /[ A- ]

Lielvārdes akmens krusts.

Nav noslēpums, ka Latvijā netrūkst akmeņu. To vidū izceļas dižakmeņi, kā arī vesela rinda tālo sendienu liecinieku – kultakmeņi, krustakmeņi, pēdakmeņi, muldakmeņi, dzirnakmeņi, robežakmeņi, piemiņakmeņi, jūdžakmeņi, dobumakmeņi, zīmjakmeņi, kapakmeņi.

Katras akmeņu grupas nosaukums spilgti apliecina cilvēka klātbūtni. Mūsu rašanās un attīstības vēsturē milzīga loma bija ugunij un akmeņiem. Vissenākie ieroči un darbarīki izgatavoti no akmens. Visilgākais laikmets cilvēces vēsturē – akmens laikmets, bet arī dzelzs laikmetā un visos pārējos akmens saglabājis ievērojamu vietu, uzticīgi kalpojis vai arī nogalinājis. Beržamie akmeņi, ar ko sasmalcina rūdu, graudberži, dzirnakmeņi, bruģakmeņi, kapakmeņi, skaistie, bet reizēm tik asiņainie dārgakmeņi. Akmens joprojām ir celtniecības, saimniecības, tēlniecības un glezniecības materiāls.

Ūdentiņis, akmentiņis – tie dzīvoja saules mūžu… Paldies Dievam, akmeņus ir grūtāk iznīcināt nekā dižkokus vai alas, taču vairāki gadījumi bijuši. Nozīmīgi akmeņi aizgājuši nebūtībā meliorācijas darbos un akmeņu dzirnavās. Diemžēl arī cietpaurainā akmenī (ne tikai smilšakmens atsegumā vai senču alas sienā) tādi paši cietpauri var iekalt muļķīgi dižmanīgu uzrakstu – šeit bija Jānis vai Vaņa…

Bijušā Ogres rajona teritorijā sastopami ievērības cienīgi kultūrvēsturiski akmeņi. Lūk, trīs no tiem!

Lauberes dobumakmens (Ančiņu velna akmens)

Saukts arī par Lielo akmeni, Upurakmeni, Velna klēpi. Gandrīz pilnībā zemē iegrimušais laukakmens atrodas kilometru aiz Lauberes centra, netālu no Ančiņu mājām. 5,1 metru garā, 4,3 m platā un 1,9 m augstā akmens tilpums ir apmēram 40 kubikmetri, apkārtmērs 16 metri. Akmeni uzskata par senu kulta objektu, tas izmantots kā ziedošanas vieta. Akmens virsmā izveidots 1,3 m garš, 0,5 m plats un ap 0,1 m dziļš dobums, kurā krājas lietus ūdens. Ar akmeni saistītas teikas par velnu, kurš klēpī nesis smagumu no Madlienas baznīcas pa Ozolēnu purvu. Ančiņu māju ceļa galā iedziedājies gailis, un akmens Velnam izšļucis no rokām. Stāsta arī, ka pie šī akmens kara laikos noglabāts zelts, ko varot izrakt tikai pusnaktī. To laimes meklētāji savulaik cītīgi darījuši. Vēl 19.gadsimta beigās pie Lauberes dobumakmens vakaros pulcējušies ļaudis un kūruši uz tā uguni. Visas šīs ziņas liecina, ka Ančiņu Velna akmens dēvējams par senu kultakmeni. Lielo izmēru dēļ tas ir aizsargājams arī kā dabas piemineklis.

Lielvārdes akmens krusts

Tas novietots pie Lielvārdes luterāņu baznīcas austrumu galā. Baznīca atrodas pašā Daugavas krastā 600 m no Rīgas-Daugavpils šosejas, pretī Andreja Pumpura muzejam. Akmens krusta virszemes izmēri: garums 1,1m, platums 0,9 m, biezums 0,3 m. Krusts ir sašķiebies un dziļi iegrimis zemē, tāpēc tā īstie apmēri nav precīzi nosakāmi. No akmens izkaltajā krustā iekalts krusts ar šķērsu galiem. Pēc vietējās tradīcijas akmens krustu sauc par Krustakmeni. Stāsta, ka tas izgatavots Lāčplēša nonāvētā Melnā bruņinieka apbedījuma vietas apzīmēšanai. Akmens novietojums pie Dievnama liek secināt, ka tas varētu būt sens kapakmens.

Vangusalu Dīnamarkas akmens

Kādreiz šis akmens bija novietots pie Vangusalu mājām četru pagastu – Lielvārdes, Lēdmanes, Rembates un Jumpravas robežvietā. 20.gadsimta sešdesmito gadu beigās tas aizvilkts 300 m dienvidu virzienā. Akmens ir 2,7 m garš, 1,8 m plats, 1,5 m augsts. Akmenī iekaltas divas zīmes: bīskapa zizlis un krusts (zīmes augstums 85 centimetri, platums 75 cm) un neliels aplis ar krustu vidū. Zizlis un krusts ir Rīgas arhibīskapijas īpašuma zīmes un norāda, ka Livonijas ordeņa valsts pastāvēšanas laikā (13.-16. gs.) šīs zemes pie Daugavas ietilpa Rīgas arhibīskapijas teritorijā un iemarķētas pie Vangusalām. Par otras zīmes izcelsmi nostāsts vēsta, ka reiz pie šī akmens mežsargs nositis ganumeitu, tāpēc akmenī iekalts krusts. Ticamāk gan – krusts aplī varētu būt sens ģerbonis. Bez tam ir ziņas, ka laukā starp Vangusalu mājām un akmeni kādreiz bijusi baznīca. Vangusalu Dīnamarkas akmenī iekaltās zīmes vedina domāt, ka tas uzskatāms par senu robežakmeni un piemiņas akmeni.

Vangusalu Dīnamarkas akmens.

Ančiņu velna akmens.

Arhīva foto