Kafejnīcai «Pie Zelta liepas» konkursa kārtībā izraudzīts jauns nomnieks

[ A+ ] /[ A- ]

Kafejnīcai «Pie Zelta liepas» konkursa kārtībā izraudzīts jauns nomnieks

Dzintra Dzene

Ogres novada domes 20.maija sēdē deputāti skatīja lēmumprojektu par telpu Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 18, Ogrē, 1.stāvā un pagrabstāvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam.

Ogres novada domes 15.aprīļa sēdē deputāti, būdami neapmierināti par sadarbību, nolēma pārtraukt patapinājuma līgumu ar līdzšinējo telpu nomnieku, sociālo uzņēmēju  SIA «Bļoda.lv» un izsludināt jaunu konkursu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu ēkā «Pie Zelta liepas». Minēto uzdevumu nedaudz sarežģīja tas, ka, līdzīgi kā iepriekš, konkursā varēja piedalīties tikai sociālie uzņēmēji.

Konkursa vērtēšanas komisija 18.maijā pieņēma lēmumu par konkursa uzvarētāju atzīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību «Zelta Liepa Debesu Bļodā», kura juridiskā adrese ir Ogresgala pagastā.

Konkursa uzvarētājs atbilst visiem konkursa nolikumā minētajiem kritērijiem un saskaņā ar Labklājības ministrijas lēmumu tam ir piešķirts sociālā uzņēmuma statusu, kā arī ir reģistrēts Labklājības ministrijas izveidotajā un uzturētajā sociālo uzņēmumu reģistrā.

 

Ar konkursa uzvarētāju rīko papildus pārrunas

 Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale skaidro, ka, vērtējot saņemtos pretendentu pieteikumus, kas bija vairāki, vērtēšanas komisija pievērsa uzmanību tieši sociālās uzņēmējdarbības redzējumam.

«Ar pretendentu, kurš bija ieguvis vislielāko punktu skaitu, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, mēs rīkojām vēl atsevišķu tikšanos, lai pārrunātu sociālās uzņēmējdarbības redzējumu, vīziju un jautājumus par personu ar īpašām vajadzībām nodarbinātību. Uzņēmējam ir ne tikai laba pieredze uzņēmējdarbības nodrošināšanā un ļoti garšīgu ēdienu pagatavošanā, bet viņš arī, plānojot par savu pieteikumu un dalību šajā konkursā, bija pieaicinājis speciālistus jeb izveidojis konsultatīvo padomi. Uzņēmējs pieaicināja speciālistus no Ogres novada sociālā dienesta dienas centra «Saime», un šis koncepts par sociālās uzņēmējdarbības īstenošanu Ogrē, Brīvības ielā 18, ir izveidots ciešā sadarbībā ar dienas centru «Saime» un tā vadītāju Juriju Lanavoju. Šobrīd jau ir noslēgti nodomu līgumi ar «Saimes» klientiem jeb mūsu Ogres novada iedzīvotājiem ar īpašajām vajadzībām un jau tiek apzinātas viņu iespējas strādāt. Ņemot vērā to, ka šobrīd ir dažādi papildus epidemioloģiskās drošības riski, ir izvērtēta kafejnīcas darbība, un visas personas ar īpašām vajadzībām ir gatavas strādāt un ar lielu degsmi gaida šo dienu, kad varētu sākt darboties kafejnīca. Kā pats uzņēmējs norādīja, viņi ir gatavi sākt strādāt pēc iespējas ātrāk, tas varētu būt trīs līdz četru nedēļu laikā, un mēs dotu iespēju vairākiem Ogres novada iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām tikt nodarbinātiem. Papildus šis uzņēmējs savā koncepcijā pauda to, ka nevis darbam tiks piemeklēti cilvēki, bet viņš ir ieinteresēts nodarbināt pēc iespējas vairāk personas ar īpašām vajadzībām, attiecīgi piemeklējot šīm personām kādus darbus, ko viņi spēj veikt atbilstoši savām spējām, zināšanām un prasmēm. Papildus uzņēmējs saskatījis arī iespēju nodarbināt vecākus, kuri ikdienā daudz laika pavada ar bērniem ar īpašām vajadzībām un kuriem nav iespējams atrast darbu, jo viņi nevar būt nodarbināti uz pilnu laiku, bet tikai atsevišķām stundām dienā. Uzņēmējs ir radis iespēju, kā varētu nodarbināt šos vecākus,» skaidro D.Bārbale.

 

Kafejnīcas telpām ir arī āra terase

Deputāti nolēma nodot sociālajam uzņēmumam SIA «Zelta Liepa Debesu Bļodā» bezatlīdzības lietošanā Ogres novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Ogrē, Brīvības ielā 18, telpas 1.stāvā ar kopējo platību 383,5 kvadrātmetri, izņemot telpas, kas tiek izmantotas Ogres novada Tūrisma un informācijas centra vajadzībām, un telpas pagrabstāvā.

Minētās telpas ir izremontētas un ir lietošanai derīgā stāvoklī. Tās pielāgotas kafejnīcas ierīkošanai un atrodas renovētā ēkā Ogrē, Brīvības ielā 18, pašā Ogres centrā, kur aktīvi pārvietojas Ogres iedzīvotāji no mājām uz dzelzceļa staciju, pilsētas viesi no dzelzceļa stacijas uz pilsētas centrā esošajām administratīvajām iestādēm, Ogres novada Kultūras centru un tūrisma objektiem.

Ēka Ogrē, Brīvības ielā 18, ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Pilsētas iedzīvotāju un viesu atmiņās tā saistās ar kafejnīcu «Pie zelta liepas» no 1969. līdz 1997.gadam.

Ēkai Ogrē, Brīvības ielā 18, 1.stāvā piebūvēta āra terase, kuru var izmantot gan kafejnīcas vajadzībām, gan publisko pasākumu laikā kā atpūtas vai aktivitātes zonu.

 

Ēdienkartē jāiekļauj arī vēsturiskie ēdieni

Telpas uzņēmējam nodotas bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem, bet ne ilgāk, kamēr sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ir piešķirts sociālā uzņēmēja statuss. Līgums var tikt lauzts arī, ja nekustamais īpašums būs nepieciešams Ogres novada pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai.

Patapinājuma līgums cita starpā paredz, ka sociālajam uzņēmējam jānodrošina, lai kafejnīcas ēdienkartē tiek iekļauti kafejnīcas «Pie zelta liepas» vēsturiskie ēdieni, 55 līdz 60 procentiem no kopējo kafejnīcas darbinieku skaita ir jābūt personām ar invaliditāti, tajā skaitā divām personām vecumā līdz 28 gadiem. Uzņēmējam jānodrošina arī kafejnīcas klientiem planšetes ēdienkartes pasniegšanai un pasūtījuma pieņemšanai. Protams, jābūt norādēm, ka šos kafejnīcas pakalpojumus piedāvā sociālais uzņēmums.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra, ka ēkai ir jākalpo sabiedrībai un sagaida, ka uzticētajai ēkai tās jaunie lietotāji atgriezīs tās labo slavu.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!