Kaibalas skolas bērniem savi burkānmīļi

[ A+ ] /[ A- ]

Mazie kaibalieši nepacietīgi gaida, kad varēs iepazīt jaunos trušu mājas iemītniekus.

Pirmdien, 16.janvārī, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Kaibalas filiāles bērniem un skolotājiem bija svētku diena, jo skolas vecajā šķūnītī tika svinīgi atvērta Trušu māja, kur uz dzīvi ieradās trīs trušu meitenes (ceturtā vēl esot ceļā) un trušu tēvs Jānis. Burkānmīļu saimes miesās vareno tēti projekta «Trušu mājas Kaibalā» koordinatorei Lindai Kukarei – Aldersonei dāvināja Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs Imants Balodis.

«Trusīti, laukā nāc, trusīti, laukā nāc…» dzied jaunākie kaibalieši, kad I.Balodis izlaiž Jāni no kastes. Šķiet, ka Jānis nav nemaz tik priecīgs par viņa skaļo uzņemšanu, jo no kastes ārā labprātīgi nenāk. Lielvārdes attīstības fonda pārstāve Ilze Kreišmane svētku runā atzīstas, ka dāvanu trušiem meklējusi pirmo reizi.
Trusim Jānim salā palīdz kažoks, bet cilvēki pēc īsa laika dodas uz skolas ēdnīcu mieloties ar trušu svētku gardo kūku, kuru visu iepriekšējo dienu gatavojusi māmiņa Kristīne Macuļaviča. Katram gabaliņam virsū ir balta kupena, no kuras rēgojās šokolādes truša ausis. Protams, lai tiktu pie kūkas ēšanas, visiem ciemiņiem jaunie kaibalnieki māca rotaļas. Viesi ir atsaucīgi – gan lēkā, gan kustina ausis un ir gatavi pat dancot.
«Tā ir bērnu darba audzināšana, darba terapija. Lai bērni varētu darboties ar trušiem, katram nepieciešama rakstiska vecāku atļauja, jo valsts likums savādāk neatļauj,» stāsta skolotāja Linda. «Brīnumtrušiem jau ir un būs svarīga vieta bērnu dzīvē. Katram būs iespēja garaušus paēdināt, samīļot un aprunāties, jo ne jau visu var uzticēt cilvēkiem.» Linda Kukare – Aldersone atklāj, ka nākamais solis trušu lietā ir biedrības dibināšana kopā ar vecākiem un skolotājiem. Viņa sapņo arī par nelielu dārziņu, kurā bērni varētu parakt, iesēt, paravēt un savākt ražu. Par savas idejas atbalstīšanu viņa pateicas skolēnu vecākiem un skolēniem, kas palīdzēja divās lielās talkās, un citiem labo siržu saimniekiem: «Paldies Samantas Liepkalnes, Ērikas Olutnikas, Macuļaviču, Saulīšu vecākiem, Intara Kalniņa tētim, Ralfa Branta opītim, Jāņa Grigorēviča mammai, Kalniņu mammai. Paldies kolēģēm Ivetai Barkānei un Lindai Burtniecei, Lindai Miķelsonei, skolas saimniekam Rolandam Krūklim, direktoram Aigaram Kruvesim. Pateicība Latvijas Sorosa fondam, Lielvārdes Attīstības fondam, personīgi Ilzei Kreišmanei un Lielvārdes novada domes izglītības speciālistei Līgai Buceniecei.»
Skolas pagarinātajā grupā (1.-4.klasei) projekta «Atbalsta pasākumu īstenošana Lielvārdes novada izglītības iestādēs» ietvaros māca lasīt tos, kuriem grūtāk, ir koriģējošā vingrošana un klasē sava smilšu kaste. Tajā katrs var atstāt savas dusmas, skumjas un reizēm ielikt prieku. Smilšu kaste starpbrīžos ir ļoti iemīļota. Kaibalas skolas bērni ar labiem rezultātiem piedalījušies «Ogres Prestiža» rīkotajā mākslas darbu konkursā, zīmējuši attēlus biedrības «Zied Zeme» kalendāram. Visi bērni dzied un liela daļa mācās blokflautas spēli. Ducis skolēnu sevi papildina Jumpravas mākslas un mūzikas mākslas klasē, kas sekmīgi Kaibalas skolā pastāv jau trešo gadu.
… Kad ar Lindu Kukari – Aldersoni sazinos pēc dažām stundām, trusis jau visas trusenes apņēmis par sievām. Tagad jāgaida ģimenes pieaugums.
Andrejs Saulītis palīdzēja ierīkot trušu māju un nu dāvina mazajiem kaibaliešiem divus trušus.
Beatas Kempeles foto