Kam pienākas valsts nodrošināta juridiskā palīdzība

[ A+ ] /[ A- ]

Kam pienākas valsts nodrošināta juridiskā palīdzība

Valsts dod iespēju personām, kuras pašas to nevar sev nodrošināt, saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību civiltiesiska rakstura strīdos, civillietās, Satversmes tiesas procesā un atsevišķu kategoriju administratīvajās lietās.

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību var saņemt persona, kura: ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu; pēkšņi nonākusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tai liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (tie ir no personas neatkarīgi ārkārtējie apstākļi, kas liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību, piemēram, stihiska nelaime, ugunsgrēks, pēkšņa slimība, persona cieš no vardarbības); atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (sociālās aprūpes iestādē vai brīvības atņemšanas iestādē).

Ar Juridiskās palīdzības administrāciju var sazināties pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001801, rakstot uz e-pasta adresi pasts@jpa.gov.lv vai uz adresi: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!