Kāpēc Lielvārdē nav izdevies īstenot nevienu sabiedrības līdzdalības projektu?

[ A+ ] /[ A- ]

Kāpēc Lielvārdē nav izdevies īstenot nevienu sabiedrības līdzdalības projektu?

Dzintra Dzene

«OVV» jau rakstīja par pērn vēsturiskajā Ogres novadā veiksmīgi realizētajiem  projektu konkursiem iedzīvotāju grupām un nevalstiskajām organizācijām. Mazliet citādus sabiedrības līdzdalības projektus iepriekš bija organizējuši arī vēsturiskā Lielvārdes novada pašvaldības darbinieki. Lai gan par šiem projektiem nobalsojis teju tūkstotis novadnieku, neviens no četriem pērn apstiprinātajiem projektiem tā arī līdz galam nav realizēts.

Kādreizējie Lielvārdes, tagad Ogres novada domes deputāti, lemjot par Ogres novadā šogad plānotajiem projektu konkursiem iedzīvotāju grupām un nevalstiskajām organizācijām, kā piemēru minēja Lielvārdi, kur katru gadu tika realizēts mazāks skaits sabiedrības līdzdalības projektu, bet ar lielāku katram projektam piešķirtā finansējuma apjomu, līdz ar to tie bijuši daudz vērienīgāki. Deputāti rosināja šādai praksei pievērsties arī tagadējā Ogres novadā. Bet ir kāds bet – pērn neviens no šiem projektiem tā arī nav realizēts…

Ogres novada pašvaldības darbinieki šobrīd apkopojuši informāciju un veikuši auditu par Lielvārdes novada pašvaldības pagājušā gada sākumā uzsāktajiem sabiedrības līdzdalības projektiem Lielvārdes novadā. Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale pagājušā gada nogalē divās Ogres novada domes sēdēs hronoloģiski iepazīstināja deputātus ar šo informāciju, cenšoties rast atbildi, kāpēc neviens no minētajiem projektiem tā arī nav realizēts.

 

Apstiprina nolikumu un atbildīgos

D.Bārbale norāda, ka visa sākums ir pērnā gada 27.janvāris, kad ar Lielvārdes novada domes pašvaldības lēmumu tika apstiprināts nolikums par sabiedrības līdzdalības projektu ideju konkursa īstenošanu, nosakot mērķus, termiņus un kārtību, kādā iedzīvotāji var iesniegt savas idejas projektu īstenošanai, šādā veidā sniedzot viņiem iespēju pašiem noteikt, kā tiek tērēta daļa no pašvaldības vai valsts budžeta, tādējādi veicinot iedzīvotāju iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā un veicinot pašvaldības un iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos. Saskaņā ar minēto nolikumu kā sabiedrības līdzdalības projektu īstenošanas gala termiņu noteica pērnā gada oktobri (vienam no projektiem augustu) un noteica struktūrvienību, kas ir atbildīga par šo projekta īstenošanu – Lielvārdes novada Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļu, ko vadīja Indra Leja.

 

Par projektu idejām nobalso gandrīz tūkstotis novadnieku

Pagājušā gada 26.februāris bija noteikts kā iedzīvotāju ideju iesniegšanas gala termiņš, bet 26.marts – kā iesniegto ideju gala vērtēšanas termiņš. Līdz 23.aprīlim iedzīvotāji varēja balsot par prioritāri realizējamajām projektu idejām. Projektu konkursam novada iedzīvotāji kopumā bija izvirzījuši 52 projektu idejas, no kurām 11 atzītas par atbilstošām konkursa nolikumam un nodotas iedzīvotājiem balsošanai. Kopumā saņemti 930 balsojumi, no kuriem 862 atzīti par derīgiem. 26.aprīlī projekta ideju vērtēšanas komisija apkopoja balsošanas rezultātus, sarindojot šos projektus noteiktā secībā, un 28.aprīlī apstiprināja četrus projektus, paredzot to realizēšanai attiecīgus budžeta līdzekļus, turklāt iepriekš šo projektu realizēšanai plānoto 50 tūkstošu eiro vietā atvēlot 70 tūkstošus eiro. D.Bārbale uzsver, ka projekti apstiprināti 28.aprīlī, zinot, ka 1.jūlijā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā notiks novadu apvienošana ar attiecīgi ilgu pārejas periodu, bet pēc 1.jūlija neviens no apstiprinātajiem projektiem netiek nedz atcelts, nedz arī atcelts rīkojums par atbildīgajām personām šo projektu realizēšanā.

 

Jumpravā pirmās iekārtas uzstāda krietni pēc projekta termiņa

Viens no apstiprinātajiem projektiem ir Jumpravas estrādes parka aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana, kas paredz radīt iespēju Jumpravas iedzīvotājiem un viesiem veselīgai brīvā laika pavadīšanai un atpūtai svaigā gaisā. Projekta ietvaros plānots uzstādīt āra trenažierus, solus, betona galdus un krēslus, izveidot velosipēdu novietni, šūpoles un citus elementus. Projekta kopējā summa ir 20 tūkstoši eiro. «Patiesībā šī projekta realizēšanu uzsāka nevis par to atbildīgās amatpersonas, bet gan Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Samsons, jo viņam ir patiesa un dziļa interese šīs teritorijas attīstībā. Tomēr, lai gan projektu vajadzēja realizēt jau līdz oktobrim, tikai 14.oktobrī noslēgts līgums par iekārtu piegādi un uzstādīšanu aktīvās atpūtas laukuma izveidošanai, un tikai pagājušā gada nogalē izvietoti pirmie četri trenažieri, bet nākamos uzstādīs tikai šā gada maijā, jo iestājies tehnoloģiskais pārtraukums,» skaidro D.Bārbale.

 

Lai realizētu projektu pie Kaibalas skolas, nav veikta neviena darbība

Otrs projekts ir multifunkcionāla sporta un atpūtas laukuma izveide visai ģimenei pie Kaibalas skolas. Ar šo projektu paredzēts radīt atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas Kaibalas iedzīvotājiem un viesiem – uzstādīt soliņus, iekārtot bērnu rotaļu laukumu, uzstādīt basketbola grozu, atjaunot laukuma segumu. Arī šī projekta izmaksas ir 20 tūkstoši eiro. D.Bārbale norāda, ka līdz pagājušā gada 9.septembrim vēsturiskā Lielvārdes novada pašvaldības darbinieki nav veikuši nevienu darbību šā projekta realizēšanā. Šobrīd Ogres novada pašvaldības darbinieki pasūtījuši topogrāfiju un uzdevuši sagatavot pārējo dokumentāciju, pārņemot minētā projekta īstenošanu. «Sadarbībā ar Izglītības pārvaldi notiek tehnisko specifikāciju atjaunošana, bet, kā jau minēts, arī šīs darbības neveic par projekta īstenošanu noteiktās atbildīgās personas,» norāda D.Bārbale.

 

Atpūtas vietas ierīkošanai pie Lobes upes projekts izstrādāts sasteigti

Trešais projekts ir atpūtas vietas iekārtošana Lobes upes krastā Lēdmanē. Paredzēts izveidot labiekārtotu teritoriju, kas nodrošinātu jaunu atpūtas vietu Lēdmanes iedzīvotājiem un viesiem. Plānotie darbi: Ogres upes palienes sakopšana, pastaigu taku izveide, atpūtas galdu, solu uzstādīšana. Šim projektam izpildes termiņš bija noteiks jau pagājušā gada 30.augusts. Projekta izmaksas – 10 tūkstoši eiro. «Lai gan Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Lagnovskis pret šo projektu iebilda jau no paša sākumā, norādot, ka tas ir pārsteidzīgs projekts, jo, lai varētu realizēt šo ideju, nepieciešams izstrādāt atpūtas vietas attīstības plānu, paredzot, kur būs apgaismojums, video novērošana objektu saglabāšanai un citi pasākumi. Turklāt jāaprēķina arī atpūtas vietas uzturēšanas izmaksas budžetā. Dz.Laganovska iebildes netika ņemtas vērā, un projekts apstiprināts. Arī par šo projektu atbildīgā ir Attīstības nodaļas vadītāja. Diemžēl līdz 9.septembrim nekādi darbi tā arī nebija veikti, nokavējot visus termiņus. Šobrīd Ogres novada būvvaldes speciālisti, ainavu arhitekti, meliorācijas speciālisti apsekojuši objektu dabā un konstatējuši, ka paskaidrojuma raksts pie projekta ir pilnveidojams un, protams, jānodrošina ilgtspējīgs, mūsdienīgs skatījums. Pašreizējais izstrādātais paskaidrojuma raksts, tā izpildījums neatbilst plānotajiem budžeta līdzekļiem, līdz ar to jāveic izmaiņas projektā, jāpārplāno darbu veikšana, un tas ir iespējams tikai šā gada ietvaros,» skaidro D.Bārbale.

 

Arī inovatīva veloparka izveidošanas ideju Lielvārdē varēs realizēt tikai šogad

Ceturtais projekts ir BTA Velozinis. Tas paredz inovatīva veloparka izveidošanu Lielvārdē, Saules ielā 6 (pie Rembates parka). Plānots izveidot velotrasi, kas būtu unikāla vieta pilsētvidē un kur drošos apstākļos varētu apgūt dažādas veloprasmes (koordināciju, līdzsvaru, sasvēršanos, manevrēšanu u.c.), uzlabot jau esošās iemaņas un aktivitātes, lai kļūtu par drošu un pārliecinošu satiksmes dalībnieku pilsētā. Šī projekta izmaksas ir 20 tūkstoši eiro.

«Arī šim projektam līdz 9.septembrim nebija nekādas virzības. Izstrādātais paskaidrojuma raksts neatbilst dokumenta nosacījumiem. Pēc būtības tajā ir tikai skice, ko arī būvvalde neakceptētu. Ogres novada pašvaldības deputāte Dace Nikolaisone sazinājusies ar iniciatīvas autoru, un plānots pēc valstī noteiktās ārkārtas situācijas ierobežojumu atcelšanas šogad tikties ar Lielvārdes jauniešiem un sportistiem, lai saprastu reālās vajadzības un pasūtītu projektēšanu. Tātad arī šo projektu var realizēt tikai šogad, lai gan 25.augustā bija izskanējusi informācija, ka velotrase principā ir pabeigta…» stāsta D.Bārbale, piebilstot, ka faktiski ir tikusi radīta ilūzija par iedzīvotāju iesaistīšanos novada teritorijas attīstībā.

 

Svarīgs ir rezultāts, nevis tikai runāšana

«Ideja par šādiem sabiedrības līdzdalības projektiem ir laba, bet to realizēšanā nav bijušas nekādas reālas darbības no Lielvārdes novada pašvaldības puses, vismaz līdz brīdim, kamēr nenotika ĀTR. Atliek secināt, ka tā vairāk bijusi kā reklāmas kampaņa pirms pašvaldību vēlēšanām. Lielākā daļa šo projektu ir apjomīga un tos faktiski nebija iespējams realizēt līdz pērnā gada oktobrim, kā tas tika noteikts konkursa nolikumā. Atbildīgā par projektu, kurai būtu jākoordinē un jāvada process, to nebija darījusi. Projekti šobrīd, ja tā var teikt, sākuši virzīties uz priekšu, tikai pateicoties Ogres novada pašvaldības Attīstības pārvaldes, pagastu pārvalžu darbiniekiem un ideju iniciatoriem.

Ko varam no tā mācīties? Ogres novada pašvaldības darbinieki arī bija noorganizējuši līdzīgu konkursu, un arī tur bija gada termiņš no projekta apstiprināšanas brīža, bet šie projekti ir daudz mazāk apjomīgi, un tos iespējams realizēt gada ietvaros. Tas liecina, ka nepieciešama pārdomāta pieeja šādu ideju īstenošanā, un, pirmkārt, pret iedzīvotāju iniciatīvu ir jāattiecas ar cieņu, jo pretējā gadījumā tas nevis veicinās sabiedrības līdzdalību, kas ir šo projektu īstenošanas mērķis, bet tieši pretēji – to mazinās. Ir jānosaka adekvāts projektu izpildes termiņš, ņemot vērā to sarežģītību. Ir svarīgi būt atbildīgiem sabiedrības priekšā, lai veidotos sabiedrības uzticība pašvaldības darbībām,» saka D.Barbale, un Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis piebilst: «Ļoti svarīgi, lai mēs būtu vērsti uz gala iznākumu, gala produktu un koncentrētu uz to savus spēkus. Piekrītu, ka doma bija ļoti laba, bet nekas netika darīts, lai to realizētu dzīvē. Šobrīd Ogre novada pašvaldībai jāuzņemas rūpes par šiem projektiem, lai tos realizētu un iedzīvotāji netiktu mānīti. Kāpēc tā bija priekšvēlēšanu reklāma? Tāpēc, ka nekādas darbības nenotika, lai šos projektus realizētu tie, kas tos apstiprināja. Līdzdalībai jābūt ne tikai no iedzīvotāju, bet arī politiķu un izpildītāju puses. Mēs apstiprinām budžetu, bet izpildvara to realizē. Ir svarīgi, lai mēs būtu tendēti uz rezultātu, nevis tikai runāšanu,» saka E.Helmanis.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!