Kas jauns saimnieciskajā jomā top Madlienas pagastā?

[ A+ ] /[ A- ]

Ulda Prancāna foto Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Siliņš pie Madlienas ciema kartes, kas tapusi 2020.gada iedzīvotāju foruma laikā, kur iezīmētas madlieniešu vīzijas par nepieciešamiem uzlabojumiem.

Kas jauns saimnieciskajā jomā top Madlienas pagastā?

Uldis Prancāns

 

Madlienai ir milzīgs attīstības potenciāls gan tūrisma jomā, gan savas identitātes meklēšanā, gan kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un atjaunotnē, par ko liecina šobrīd īstenotie, nākotnē plānotie projekti un darbi. Informē Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Siliņš.

Šogad Madlienas ciema ielu apgaismojuma sistēmā plānots veikt 30 veco gaismekļu nomaiņu ar energoefektīviem LED analogiem. Lai nodrošinātu lietderīgu resursu izmantojumu, pašlaik ielu apgaismojums Madlienas dzīvojamajā zonā nakts laikā no pulksten 23 līdz 5.30 atslēgts. Nomainot ielu apgaismojuma vecos kabeļus ar jauniem, varēs atsevišķus gaismekļus atstāt iedegtus, tādējādi nodrošinot gan apgaismojumu, gan ekonomiju. Tāpat paredzēts ierīkot LED apgaismojumu, uzlabot apkures sistēmu un efektivizēt resursus visās pagasta iestādēs.

Lai būtu drošāka transporta plūsma centrā, jau šogad plānota ceļa posma asfaltēšana no Kokneses šosejas līdz Madlienas vidusskolai, bet nākamgad – auto stāvlaukuma izbūve. Pāris gadu laikā jāierīko vairāki gājējiem ērti satiksmes celiņi, piemēram, no bijušā doktorāta uz elektriķu māju un virzienā uz «Zālītēm», kur darbojas biedrība «Otrās mājas». Tostarp pašvaldības projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā» ietvaros ir apstiprināts projekts, kurā paredzēts izgatavot un uzstādīt vienota stila informācijas stendus Madlienā, Zādzenē, Plāterē un Vērenē, lai Madlienas pagasta iedzīvotājiem un viesiem būtu pieejama gan pašvaldības informācija (par pasākumiem, tūrisma objektiem, sabiedriskā transporta maršrutiem u.c.), gan iedzīvotāju izvietotie sludinājumi.

 

Vēl arī par citiem Madlienas pagastā plānotajiem darbiem lasiet 30.jūnija „OVV”.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!