Katram novadam – savs lauku attīstības speciālists

[ A+ ] /[ A- ]

Reģionālās reformas rezultātā bijušā Ogres rajona teritorijas novados darbu uzsākuši Lejasdaugavas lauku atbalsta biroja (LAB) lauku attīstības speciālisti, kuri tika pieņemti darbā pēc iedzīvotāju lūguma un pašvaldību ieteikuma.

Ogres novadā šos pienākumus pildīs Māris Griņevičs (mobilais telefons 20238882); Ikšķiles novadā – Dzidra Dombrovska (29156010); Ķeguma novadā – Tadeušs Vaļevko, (29115843); Lielvārdes novadā – Aigars Šmats (26358029). Ar lauku attīstību saistītos jautājumus risina un Lauku attīstības speciālistu darbu Ogres reģiona novados koordinē Lejasdaugavas LAB lauku attīstības speciālists Aivars Broks (26638952). Interesenti var vērsties Ogrē, Brīvības ielā 15.

Lauku atbalsta dienests lūdz pēc iespējas vairāk izmantot elektronisko platību maksājumu pieteikšanās sistēmu. Ogres reģionā to praktizē lauku attīstības speciālists Aigars Šmats, kas strādā Lielvārdes novadā. Saimnieki, kuri vēlas izmantot šo pieteikšanās sistēmu, bet nejūtas pietiekami zinoši, var izmantot viņa palīdzību, neatkarīgi no tā, kurā novadā atrodas. Sazinoties ar Aigaru, iespējams vienoties par vēlamo tikšanās vietu un laiku.

Lejasdaugavas reģiona novados, kuros apvienojušies vairāki pagasti, dažas pašvaldības ir radušas iespēju vai nu pieņemt darbā, vai arī kaut nedaudz atbalstīt darbiniekus, kuri arī apņēmušies daļēji veikt augšminētās funkcijas. Suntažu pagasta iedzīvotājiem palīdzēs Ilona Gišica, Lielvārdes – Ilgonis Rags; Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagastu ļaudīm – Uldis Jankovičs, bet lauberiešiem – Juris Leja. Šiem darbiniekiem funkciju veikšanai no LLKC puses nodoti lietošanā portatīvie datori un printeri.

Gadījumos, ja pašvaldības darbinieks, kam uzticēta minēto funkciju veikšana, nesniedz skaidrojumus par CSP veidlapu aizpildīšanu, vai arī, ja rodas neskaidrības, cilvēkiem jāsazinās ar minētajiem Lejasdaugavas lauku attīstības speciālistiem, kuri strādā novados, vai lauku attīstības biroja speciālistu Ogrē – Aivaru Broku.