– Kādas reformas jūs veiktu, ja pēkšņi kļūtu par izglītības ministru?

[ A+ ] /[ A- ]

Inese Ādmine, ogrēniete:

– Es panāktu, ka pirmsskolas izglītības apguvi atkal finansē valsts, kā bija jau agrāk. Tas ievērojami atslogotu budžetu pašvaldībām, kam katastrofāli pietrūkst līdzekļu izglītības iestāžu atjaunošanai un modernizēšanai.

Linda Pērkone, saulkalniete:

– Ja es kļūtu par izglītības ministri, pirmkārt, saīsinātu mācību stundas un samazinātu to skaitu. Tā darītu, jo uzskatu, ka skolēni spēj daudz ātrāk apgūt mācību vielu – ilgā sēdēšana klasēs neko nedod. Protams, nekādā gadījumā nepagarinātu mācību gadu.

Elvis Mistris, ogrēnietis:

– Es liktu sagatavot programmas, kas ievērojami uzlabotu mācību darba kvalitāti. Ir ļoti svarīgi, lai skolēniem būtu interesanti mācīties, diemžēl tagad ne vienmēr ir tā.

Anna Vehtere, ogrēniete:

– Es kā ministre liktu pievērst vairāk uzmanības izglītības kvalitātei. Noteikti panāktu, lai Latvijā augstākā izglītība būtu iegūstama bez maksas. Tagad bieži diplomu dabū tie, kuriem ir nauda, bet talantīgiem jauniešiem nav iespējas studēt.