Ķegumā izsludināts Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkurss

[ A+ ] /[ A- ]

Ķeguma novada pašvaldība izsludinājusi Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu 2019.gadam. Konkursa mērķis – Ķeguma novada iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšana kultūras, sporta un izglītības norisēs.

Konkursā noteiktas šādas prioritātes:

  1. Sporta un kultūras tradīciju saglabāšana, jaunu aktivitāšu radīšana;
  2. Pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un bērnu papildizglītības iespēju veicināšana, profesionālo pilnveides iespēju un programmu realizēšana tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai;
  3. Dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana (piemēram, sabiedrībai svarīgas teritorijas labiekārtošana, kādas visiem nozīmīgas ēkas, telpas remontdarbi, sporta laukuma, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana u.tml.).

Maksimālais finansējuma apmērs, ko var piešķirt vienam projektam, ir 750 eiro. Līdzekļus projektu realizācijai piešķirs konkursa kārtībā. Atbalsta intensitāte būs 75% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas 1. un 2.prioritātē iesniegtajiem projektiem, kā arī 100% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas 3.prioritātē iesniegtajiem projektiem, bet ne vairāk kā 750 eiro vienam projektam.

Projektu iesniegumus var iesniegt no 4.aprīļa līdz 3.maija pulksten 11.00 Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, LV-5020. Projekti jāīsteno laikā no 2019.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 1.decembrim.

Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija paredzēta Ķeguma novadā un kuru rezultāti būs sabiedrisks ieguvums Ķeguma novadam, vai projekta rezultātu ieguvēji būs Ķeguma novada iedzīvotāji. Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas deklarētas vai reģistrētas Ķeguma novada teritorijā, ar ne vairāk kā trim projektiem, ja tie atbilst konkursa mērķim. Konkursa nolikumu var saņemt un ar to iepazīties Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, tālr. 65038883; e-pasta adrese: dome@kegums.lv.