Ķeguma novadā jauni tūrisma informācijas stendi

[ A+ ] /[ A- ]

Jau pērn tika iesniegts un atbalstīts projekts «Iepazīsti Ķeguma novadu braucot, ejot, riteņojot» biedrības «Daugavas savienība» izsludinātajā mērķprogrammu konkursā 2019.gadam. Projekta mērķis – sekmēt Ķeguma novada attīstību, popularizējot Ķeguma novada kultūrvēsturiskās un dabas vērtības; veicināt tūrisma attīstību, tādējādi atbalstot arī vietējo tūrisma un amatniecības uzņēmumu attīstību.

Projekta ietvaros Ķeguma novada sešās publiski pieejamās ēkās – Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1; Ķeguma Dienas centrā, Liepu alejā 1B; Ķeguma novada bibliotēkā, Skolas ielā 6; Ķeguma novada muzejā, Tomes pagastā; Rembates klientu apkalpošanas centrā, Lielvārdes ielā 3, Rembatē; Birzgales muzejā «Rūķi», Parka ielā 2, Birzgalē, tika atklāti seši tūrisma informācijas punkti, kuros izvietotas iegādātās suvenīru vitrīnas un brošūru stendi. Brošūru stendos turpmāk varēs iepazīties ar dažādiem aktuāliem tūrisma informatīviem materiāliem, kas veicina kultūras un dabas mantojuma atpazīstamību un popularitāti, savukārt vitrīnās būs izvietoti un iespējams iegādāties suvenīrus, kas atspoguļo Ķeguma novada amatniecību, uzņēmējdarbību, un kopumā reprezentē Ķeguma novadu, kā arī veicina novada tēla veidošanu un atpazīstamību.