Ķeguma novada NVO aicinātas pieteikties finansējumam

[ A+ ] /[ A- ]

Nevalstiskās organizācijas (NVO), kuras darbojas Ķeguma novadā, līdz 15.novembrim var pieteikties finansējumam nākamajam gadam, ko nodrošina Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonds.

Ķeguma novada pašvaldības dibinātais NVO atbalsta fonds darbojas kopš 2013.gada, tā mērķis – veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Ķeguma novadā, finansiāli atbalstot biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju sabiedriskās aktivitātes. Fonds paredz atbalstīt NVO, kas reģistrētas LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un darbojas Ķeguma novadā.

Fonda līdzekļus piešķir sabiedriskajām aktivitātēm (pasākumiem, lekcijām, kursiem, ekskursijām u.c.), kuru mērķauditorija ir Ķeguma novada iedzīvotāji (ne tikai pašas NVO biedri) – līdz 90% no aktivitāšu kopējām izmaksām, bet ne vairāk par 600 eiro kalendārajā gadā vienai NVO, kā arī dažādu fondu, ārvalstu finanšu instrumentu un valsts programmu projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Informācija par NVO pieteikumu iesniegšanas, izvērtēšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību publicēta Ķeguma novada pašvaldības mājaslapā www.kegumanovads.lv.