Ķeguma novada senioriem sarūpētas saldumu paciņas

[ A+ ] /[ A- ]

Ķeguma novada senioriem sarūpētas saldumu paciņas

Ķeguma novada pašvaldība sarūpējusi saldumu paciņas savā administratīvajā teritorijā deklarētajiem senioriem, kuri sasnieguši 85 un vairāk gadu vecumu, politiski represētajām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajām personām. Ķeguma novada sociālais dienests šīs paciņas pilnā apjomā izsniegs, t.sk., nogādājot dzīvesvietā, pēc ārkārtējās situācijas.

Tās personas, kuras atbilst minētajiem kritērijiem un vēlas savu paciņu saņemt drīzāk, lūdz sazināties ar Ķeguma novada sociālo dienestu, lai vienotos par laiku, kurā ieradīsieties paciņai pakaļ. Ķegumā (Komunālā iela 3, Ķegumā) – tālr. 65038896, 26604961; Birzgalē (Lindes ielā 2, Birzgalē) – tālr. 65035985, 26100564; Rembatē (Lielvārdes ielā 3, Rembatē) – tālr. 65055995, 26689631.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!