Konference jaunatklātajā konferenču zālē «Zālītēs»

[ A+ ] /[ A- ]

Sirsnīgas lauku veltes no «Otro māju» saimnieces Lilijas Paegles saņem tālā viešņa Inese Vaidere.

Oktobra nogalē Madlienas biedrības «Otrās mājas» ēkā «Zālītes» notika konferenču zāles atklāšana, neiztrūkstot arī pašai konferencei – «Mazās lauku organizācijas- videi, sabiedrībai, attīstībai».

Sešu darbības gadu laikā «Otrās mājas» ar savu nenogurstošo vadītāju (īstu saimnieci) Liliju Paegli priekšgalā paveikušas lielus darbus. Pavisam nesen saņemtas labas ziņas.

Apstiprināti trīs projekti

Vairāk stāsta L. Paegle: «Ir apstiprināti trīs Eiropas struktūrfondu līdzfinansētie projekti. Divus no tiem līdzfinansēs arī Ogres novada pašvaldība, bet trešo kāda organizācija. Šo projektu rezultātā topošais dienas centrs iegūs papildu rekonstruētas un pielāgotas telpas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pašlaik grīdas līmenis vēl neremontētajās telpās ir dažāds, tāpēc ar ratiņiem grūti pārvietoties. Viena projekta īstenošanas gaitā tiks renovēts gaiteņa posms, kabinets un virtuvīte, siltināta trepju uz bēniņiem telpa, patrepē iebūvēti plauktiņi ar durtiņām saimniecisko lietu glabāšanai. Bez tam paredzēts nomainīt grīdu, izlīdzināt grīdas līmeni, pārmūrēt divas krāsnis, mainīt vietu kvalitatīvākai apsildes mūra izmantošanai, ielikt jaunas durvis, veikt telpu remontu un pārvilkt elektroinstalāciju. ES līdzfinansējums ir 9000 latu apmērā un pašvaldības līdzfinansējums – 1000 latu.

Otrajā projektā tiks iegādāti pamatlīdzekļi dažādu pasākumu nodrošināšanai, aktivitātēm, uzlabosies sporta klubiņa darbības iespējas un pārējo aktivitāšu nodrošināšanai iegādāsim atbilstošu aprīkojumu.

Savukārt trešajā projektā piepildīsies mūsu valdes locekles Ramonas Ļeščišinas izlolotais sapnis par rotaļlaukumu pašiem mazākajiem madlieniešiem, tai skaitā bērniem ar specifiskām vajadzībām. Projekta summa no ES piešķirta 8986 latu apmērā un līdzfinansējums no Ogres novada pašvaldības ir 998 lati.

Un vēl – tiklīdz tiks iegādāts darba vietu radīšanai atbilstošs inventārs, algotu darbu biedrībā jeb topošajā Dienas centrā uzsāks divi mūsu cilvēki, invalīdi/bezdarbnieki. Bez tam «Otrās mājas» iesaistījušās projektā «Paēdušai Latvijai». Kopā ar sociālajiem darbiniekiem tiek izvērtētas ģimenes, kurām pienākas pārtikas pakas un Sarkanā Krusta palīdzība.

Uzņēmība, zināšanas un darītprieks

Konferencē «Mazās lauku organizācijas – videi, sabiedrībai, attīstībai» piedalījās vairāku salīdzinoši nesen radušos sabiedrisko organizāciju vadītāji vai pārstāvji. Publisko un privāto partnerattiecību biedrības «Zied zeme» izpilddirektore Linda Krūmiņa informēja par savas organizācijas darbību, kas norit lauku reģionos. Biedrības galvenais uzdevums – atbalstīt vietējās organizācijas, sniegt padomus, palīdzēt realizēt projektus un piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus. «Zied zeme» komanda izstrādājusi attīstības stratēģiju, kas virzīta uz vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu. Konferencē bija arī klāt stratēģiskās plānošanas attīstības vadītāja Indra Leja, projektu koordinatore Velta Riekstiņa un jauniešu pārstāvis Jānis Siliņš.

Par šā gada 26.jūlijā dibināto Madlienas pensionāru biedrību «Sisegale» pastāstīja tās vadītāja Anita Markevica. Pagaidām gan jaunizveidotajai biedrībai «skolas soma» vēl patukša, nav telpu, datoru, trūkst arī zināšanu, bet garā jaunie pensionāri gatavi visu to iegūt, jo ne velti mūsdienās tiek runāts par mūžizglītību. Iedvesmo arī lielisks paraugs – Ķeguma novada pensionāru biedrība, kura veiksmīgi realizējusi jau četrus projektus.

Turpinājumā klātesoši tika informēti par Gunitas Bombānes vadītā Ķeipenes Vides centra aktivitātēm. Šā gada 2.oktobrī atklātais Vides centrs galvenokārt orientēts uz jauniešu interesēm. Mērķis – parādīt, ka arī laukos dzīvo spēcīgas personības, kas spēj izdarīt lielas lietas.

Velta Riekstiņa iepazīstināja ar Sergeja Eizenšteina komunikāciju centru Ķeipenes bijušajā dzelzceļa stacijā (izveidots 2005.gadā). Viņa citēja pazīstamā Maskavas kino zinātnieka Nauma Kleimana vārdus: «Province nav vieta, bet gan domāšana, jo provinciāla doma tikpat labi var dzīvot metropolē.»

Biedrība «Meža projekti» (izveidota 2009.gada 10.decembrī) Daces Iraids vadībā rūpējas par Latvijas zaļo zeltu, redzot savu misiju darbā, kas palīdzētu saprast jauniešiem un bērniem mežā notiekušos procesus un apsaimniekošanas ābeci.

Biedrības «Saules avots» (izveidota šā gada 5.februārī) vadītājs Armands Praličs uzsvēra, ka viņu mērķis ir veicināt gan jauniešu, gan visas sabiedrības aktivitāti un līdzdalību vietējās teritorijas ilgtspējīgā attīstībā, rūpējoties par kultūrvēsturisko objektu sakopšanu, dzejas un folkloras tradīciju atdzīvināšanu, tūrisma un velotūrisma uzplaukumu. Lūk, daži daiļrunīgi skaitļi – Ogres novada platība ir 993 kvadrātkilometri, 13,6 km2 mīt 26 000 iedzīvotāju, bet 979 km2 – tikai 12 000. Tas nozīmē, ka, turpinoties pašreizējām tendencēm, lielākā daļa Ogres novada lauku teritorijas paliks pavisam tukša. Pagaidām lielākie «Saules avota» darbi ir hokeja laukuma izveide Madlienas centrā un Plāteres pilskalna sakopšana.

Latvijas labā jāstrādā visiem

Konferencē viesojās Eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere. Vispirms viņa bija patīkami pārsteigta, ka sabiedrisko organizāciju pārstāvju runās ne reizi neizskanēja vārds «krīze». Tas nozīmē, ka šie cilvēki nevis čīkst, bet kopīgiem spēkiem vienojas un dara. Mūsdienās ļoti svarīga lieta ir savas pašapziņas celšana, bet krīze reizēm var būt arī pozitīvs dzinulis, lai saprastu, ka nauda no gaisa nekrīt, bet to iespējams paņemt Eiropas Savienībā. Līdztekus valstiskam lauksaimniecības atbalstam ļoti svarīga lieta ir platjoslu interneta ieviešana visos lauku reģionos. Deputāte iepazīstināja klātesošos ar Eiropas Parlamenta darba saspringto ritmu. Galvenais – katram Latvijas pārstāvim vairāk jādomā par darbu savas valsts labā. Lielās valstis tā rīkojas, bet mēs reizēm esam pārāk bikli un gribam būt ticīgāki par pāvestu. Eiroparlamenta deputātam jācīnās gan par ekonomisko jautājumu virzību, gan jāizstāv sava Tēvzeme pret Maskavas līdzskrējējiem. Krievijai un pašmāju bijušajiem komunistiem beidzot jāatzīst Latvijas okupācija 1940.gadā. Šo faktu joprojām daudzu pilsoņu un nepilsoņu mutes nespēj izstostīt…

Dāvinājumā «Otrajām mājām» deputāte atstāja grāmatas «Virzība uz demokrātisko Eiropu 2.Pasaules kara laikā», «Latvijas Centrālā Padome un «kurelieši»», «Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā», kā arī trīs lietussargus. Jaunatklātajā konferenču zālē izskanēja dziļdomīga replika – vai mums nav jārīko lietussargu revolūcija…

Pasākuma noslēgumā Jāņa Siliņa vadītajā diskusijā izskanēja visai atšķirīgi viedokļi par nevalstisko organizāciju, uzņēmēju un pašvaldību sadarbību, lai kopīgi risinātu lauku ļaudīm aktuālus jautājumus. Tika runāts par Ogres novada attīstības programmu un stratēģiju, agrāro politiku, ražošanas uzņēmumu un darba vietu nepieciešamību, jauniešu aizplūšanu no dzimtajiem lauku apvidiem un daudz ko citu.

Par nopietnās konferences muzikālo iekrāsojumu parūpējās Ināra Strelkova un Dace Priedoliņa.

Ulda Prancāna foto