Kontakti

[ A+ ] /[ A- ]

 

 

 

Kontakti

Pārnovadu laikraksts

«Ogres Vēstis Visiem»

Iznāk otrdienās un piektdienās

Izdevējs

SIA «OVV»

VRN 40103253370
«Ogres Vēstis Visiem» © Reģistrācijas apliecības nr. M 001152

Redakcija

Ogrē, Brīvības ielā 38 (Ogres pasta ēkā),

2.stāvā

Galvenais redaktors Imants Vīksne

Biroja tālrunis: 29284373
E-pasts: ogresvestisvisiem@ovv.lv
Portāls: http://www.ogresvestisvisiem.lv

 

Adrese korespondencei:

«Ogres Vēstis Visiem», Brīvības 38,

Ogre, Ogres nov., LV-5001

 

Reklāma, sludinājumi un abonēšana:

Tālrunis: 65025096;

Mob.t.: 26693199;

e-pasts: reklama@ovv.lv

reklama@ogresvestisvisiem.lv

Rekvizīti

SIA «OVV»

Reģistrācijas numurs 40103253370