Koplietošanas telpu sanitārās kopšanas grafiki tiek izvietoti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, uzmanība jāpievērš arī atkritumu konteineru marķējumam

[ A+ ] /[ A- ]

Dzintras Dzenes foto Ar nezināšanu aizbildināties vairs nevar!

Koplietošanas telpu sanitārās kopšanas grafiki tiek izvietoti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, uzmanība jāpievērš arī atkritumu konteineru marķējumam

Dzintra Dzene

SIA «Ogres Namsaimnieks» Klientu apkalpošanas nodaļā regulāri tiek saņemti iedzīvotāju jautājumi par sētnieku pienākumiem un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu uzkopšanas biežumu. Lai nerastos pārpratumi un nepamatotas sūdzības, turpmāk SIA «Ogres Namsaimnieks» pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju kāpņu telpās iedzīvotājiem pieejamā vietā būs izvietots dzīvojamās mājas koplietošanas telpu sanitārās kopšanas grafiks. Ir ieviests arī jauninājums – dzīvojamo māju sadzīves atkritumu konteineri tagad ir marķēti, lai ikvienam būtu skaidrs, kuras dzīvojamās mājas iedzīvotāji tajos drīkst ievietot sadzīves atkritumus.

SIA «Ogres Namsaimnieks» Ēku apsaimniekošanas departamenta Teritorijas uzkopšanas nodaļas vadītāja Līga Puriņa stāsta, ka pavisam SIA «Ogres Namsaimnieks» šobrīd strādā 117 sētnieki, kuri uzkopj dzīvojamām mājām piesaistītās teritorijas un nereti arī pilsētas ietves, bet par šo teritoriju kopšanu atalgojumu saņem no pašvaldības, nevis dzīvojamās mājas līdzekļiem. Sētniekiem vienīgā brīvdiena nedēļā ir svētdiena. Atkarībā no laika apstākļiem, viņi darbu sāk ap pusseptiņiem no rīta, vispirms uzkopjot teritoriju. Kad iedzīvotāji lielākoties jau devušies savās gaitās, sētniekiem jānodrošina dzīvojamo māju kāpņu telpu uzkopšana, kas notiek saskaņā ar grafiku.

Grafikā redzams kad, cik bieži un kādi darbi tiek veikti

Turpmāk grafiks atradīsies ikvienam iedzīvotājam labi redzamā vietā – dzīvojamās mājas kāpņu telpā pie ziņojumu dēļa. Tur, kur šobrīd tāda nav, ziņojumu dēlis tiks sagādāts. Grafikā redzams, kad, cik bieži un kādi uzkopšanas darbi ir jāveic konkrētajā dzīvojamajā mājā.

Piemēram, dzīvojamajai mājai piesaistītās teritorijas kopšana jāveic katru dienu. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās – kāpņu telpu slaucīšana un atkritumu savākšana, otrdienās – koplietošanas telpu horizontālo un vertikālo virsmu (sienu, durvju, palodžu, margu, lifta kabīnes sienu, pasta kastīšu, elektroskaitītāju skapju) mitrā uzkopšana, metāla režģu un bedres laukumu pie kāpņu telpu ieejas durvīm tīrīšana. Katru trešo nedēļu jāveic kāpņu telpu (kāpņu laukumu, trepju, palīgtelpu) un atkritumu vada iekraušanas kameru sienu un vāku mazgāšana. Divas reizes gadā – aprīlī / maijā un augustā / septembrī – sienu krāsotās daļas mazgāšana, apgaismes ķermeņu mitrā kopšana un koplietošanas telpu logu mazgāšana. Darbu grafiks katrai dzīvojamai mājai var nedaudz atšķirties.

Covid-19 izplatības laikā tiek nodrošināta papildu koplietošanas telpu kopšana

Jāpiebilst, ka šobrīd, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus telpu tīrīšanai, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanās riskus, SIA «Ogres Namsaimnieks» darbinieki kopš š. g. 16.marta dzīvojamo māju koplietošanas telpu uzkopšanai un dezinfekcijai pievērš pastiprinātu uzmanību.

Šobrīd divas reizes dienā ar hloru tiek mazgāti kāpņu telpu ieejas durvju rokturi un kāpņu margas (lenteri), kā arī divas reizes nedēļā paredzēta kāpņu telpu grīdu mazgāšana.

Ar nezināšanu aizbildināties vairs nevarēs

SIA «Ogres Namsaimnieks» Ēku apsaimniekošanas departamenta Teritorijas uzkopšanas nodaļas vadītāja Līga Puriņa norāda arī, ka tagad uz katra SIA «Ogres Namsaimnieks» pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju sadzīves atkritumu konteinera ir norādīta dzīvojamās mājas adrese. Lai gan Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēts sods par atkritumu ievietošanu citām personām piederošajos atkritumu konteineros, pārkāpumā pieķertie mēdza aizbildināties, ka atkritumu konteiners nav bijis marķēts, tāpēc viņi nav pat nojautuši, ka pārkāpj likumu. Kā skaidro Līga Puriņa, lai turpmāk novērstu šādas situācijas, veikta visu SIA «Ogres Namsaimnieks» pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju sadzīves atkritumu konteineru marķēšana.

 «Ja kādu iemeslu dēļ marķējums ticis bojāts, sētnieka pienākums ir par to informēt Teritorijas uzkopšanas nodaļas darbiniekus, un marķējums tiks atjaunots. Būsim pateicīgi, ja arī iedzīvotāji mūs informēs, pamanot, ka uz sadzīves atkritumu konteinera trūkst marķējuma vai konteiners ir ļoti netīrs. Sadzīves atkritumu konteineru izvešanu SIA «Ogres Namsaimnieks» pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām nodrošina SIA «Ķilupe», kurai šie konteineri pieder. Minētais uzņēmums ir atbildīgs arī par to apkopi,» skaidro Līga Puriņa.

Ogres pilsētā nav nevienam nepiederīgu atkritumu konteineru

Dažkārt rodas maldīgs priekšstats, ka daudzviet pilsētā ir izvietoti pašvaldības atkritumu konteineri, kuros atkritumus var ievietot ikviens, kas to vēlas. Teritorijas uzkopšanas nodaļas vadītāja norāda, ka Ogrē šādu pilsētas atkritumu konteineru nav! Katrs atkritumu konteiners kādam pieder, un attiecīgi par tā izvešanu kāds maksā. Citas dzīvojamās mājas sadzīves atkritumu konteinerā nav atļauts izmest pat nelielu sainīti ar atkritumiem. Tas attiecas arī uz šķiroto atkritumu konteineriem.

«Nav runa par saldējuma vai konfektes papīrīti, ko, garām ejot, cilvēks izmet kādā no konteineriem, bet, ja iedzīvotājiem lielākā daudzumā sakrājušies šķirotie atkritumi, piemēram, vecas avīzes vai žurnāli, arī tos drīkst izmest tikai savai mājai piederīgajā šķiroto sadzīves atkritumu konteinerā vai, ja tāda nav, pašiem attiecīgi jānogādā šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē,» skaidro Līga Puriņa, piebilstot, ka savukārt lielgabarīta atkritumus izved pēc noteikta grafika, ko iedzīvotāji aicināti stingri ievērot.

«Visu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās ir izvietota informācija par konkrētiem datumiem, kuros attiecīgās dzīvojamās mājas iedzīvotāji drīkst iznest lielgabarīta atkritumus. Ja šādas informācijas kādu iemeslu dēļ nav, lūgums ziņot Teritorijas uzkopšanas nodaļas darbiniekiem,» saka Līga Puriņa.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā ar SIA «Ogres Namsaimnieks» Teritorijas uzkopšanas nodaļas darbiniekiem iespējams sazināties, zvanot uz tālruņa numuriem 65055404 vai 25405309.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!