Ēku Mālkalnes prospektā 30 privatizācijai nenodos

[ A+ ] /[ A- ]

Līdz likumdošanā noteiktajam termiņam – 2006.gada 31.augustam – privatizācijas ierosinājumus Mālkalnes prospekta 30 ēkai Ogrē bija iesnieguši seši uzņēmēji. Vakar, 16.decembrī, Ogres novada domes sēdē tika nolemts nenodot privatizācijai ēku Mālkalnes prospektā 30.

Ēka Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, tika nodota ekspluatācijā 1973.gada 17.augustā kā kopmītnes Ogres trikotāžas kombinātā, vēlāk –VAS «Ogre» strādājošo izmitināšanai. Reorganizācijas rezultātā uz kombināta ražošanas bāzes tika dibināta VAS «Ogre», attiecīgi uz kombināta dzīvokļu komunālās nodaļas bāzes – VAS «Mālkalne», kurai tika nodots valdījumā bijušā kombināta dzīvojamais fonds Ogres pilsētā. Sākoties valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas procesam, VAS «Mālkalne» aktīvi, tajā skaitā tās valdījumā Ogres pilsētā esošais dzīvojamais fonds, bez atlīdzības tika nodoti īpašumā Ogres pilsētas pašvaldībai.

Ilgtermiņa (50 gadi) nomas līgumi ar uzņēmējiem bija noslēgti un tiek slēgti joprojām. Pavisam no 26 privatizācijas komisijai zināmiem neapdzīvojamo telpu nomniekiem privatizācijas ierosinājumus likumdošanā noteiktajā kārtībā šai ēkai iesniedza seši uzņēmēji.

Taču, pirmkārt, ēkas augšējos trijos stāvos izmitināti arī pilsētas citu sociālo grupu iedzīvotāji, tajā skaitā bāreņi, maznodrošinātie, tiesiskā kārtā izliktie no dzīvokļiem, no ieslodzījuma vietām atbrīvojušās personas. Pēdējos gados, nodrošinot īslaicīgu uzturēšanos personām bez pajumtes, te ir iekārtota patversme. Nododot ēku privatizācijai, tiktu apdraudētas šo iedzīvotāju pamattiesības – tiesības uz pajumti, zināmā mērā arī izdzīvošana, jo pašvaldībai nav alternatīvu variantu šo cilvēku izmitināšanai. Lai aizsargātu un juridiski nostiprinātu šo sociālo grupu likumiskās pamattiesības, 2004.gada 12.februārī Ogres novada dome pieņēma lēmumu, ar kuru dzīvojamām telpām ēkā Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, noteica pagaidu dzīvojamo telpu statusu un apstiprināja nolikumu.

Otrkārt, respektējot šo sešu uzņēmēju privatizācijas ierosinājumu un nododot ēku privatizācijai, varētu tikt apdraudētas pārējo uzņēmēju telpu nomas tiesības. Tā rezultātā pašvaldība tiktu iesaistīta ilgstošos tiesvedības procesos.

Tāpēc pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija ierosināja neapdzīvojamo ēku Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, privatizācijai nenodot un izmantot to, lai nodrošinātu pašvaldības pārvaldes funkciju izpildi. Šo ierosinājumu atbalstīja arī Ogres novada domes deputāti.