Kultūra: Kas? Kur? Kad?

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novadā

Suntažos

30. jūlijā estrādē, pils parkā un kultūras namā – teātra festivāls «Sava ceļa gājējs». Noslēgumā – balle.

31. jūlijā pulksten 11 Suntažu kapos – Romas katoļu baznīcas kapusvētki.

31. jūlijā pulksten 12 Suntažu kapos – ev. luteriskās baznīcas kapusvētki.

31. jūlijā pulksten 13 Kastrānes kapos – ev. luteriskās baznīcas kapusvētki.

Taurupē

30. jūlijā pulksten 15 Aderkašu kapos – kapusvētki.

 

Ikšķiles novadā

Ikšķilē

Līdz 31. jūlijam Ikšķiles ev. luteriskajā Sv. Meinarda baznīcā – Ērika Kumerova gleznu izstāde «Eļļas rotas».

29. jūlijā pulksten 20 Ikšķiles estrādē – Muzikāla brīvdabas komēdija «Grēka kalna dēkaiņi».

30. jūlijā pulksten 18 Ikšķiles estrādē – senioru deju kopu sadancis «Deja varavīksnes krāsās».

 

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

29. – 31. jūlijā – Lielvārdes pilsētas svētki 2011.