KULTŪRA: Kas? Kur? Kad?

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novadā

Ogrē

1.aprīlī pulksten 12 Ogres Kultūras centrā – pasākuma «Satiec savu meistaru!» ietvaros notiks grīdceliņu darināšana dažādās tehnikās.

2. un 3.aprīlī pulksten 11 Ogres Kultūras centrā – pasākuma «Satiec savu meistaru!» ietvaros notiks grīdceliņu darināšana dažādās tehnikās.

1.aprīlī pulksten 19 Ogres Kultūras centrā – detektīvizrāde «Bīstamais plāns».

Ogresgalā

2.aprīlī pulksten 11 Ogresgala tautas namā – pasākuma «Satiec savu meistaru!» ietvaros notiks aušana, dzijas šķeterēšana, pērļošana.

2.aprīlī pulksten 12 Rankas ielā 12, Ogresgala pagastā – pasākuma «Satiec savu meistaru!» ietvaros notiks māla šķīvīšu un svilpavnieku izgatavošana.

Ciemupē

2.aprīlī pulksten 11 Ciemupes tautas namā – pasākuma «Satiec savu meistaru!» ietvaros notiks tautastērpa krekla izšūšana, adīšana, sviesta kulšana, pankūku cepšana.

Krapē

1.un 2.aprīlī pulksten 11 Krapes muižā – pasākuma «Satiec savu meistaru!» ietvaros notiks stīgošanas darbnīca.

2.aprīlī pulksten 14 Krapes tautas namā – Maijas Folkmanes gleznu izstādes atklāšana.

Madlienā

2.aprīlī pulksten 18 Madlienas kultūras namā – Madlienas kultūras nama 50 gadu jubilejas koncerts «4 elementi un pāri visam mīlestība».

 

Ikšķiles novadā

Ikšķilē

1.aprīlī pulksten 18 Melioratoru ielā 10 – PII «Urdaviņa» 30 gadu jubilejas pasākums.

2.aprīlī pulksten 14 Ikšķiles tautas namā – Ikšķiles tautas nama senioru vokālā ansambļa «Saulgrieži» 9.dzimumdienas koncerts.

2.aprīlī pulksten 19 Peldu ielā 22 – «Ikšķiles novada uzņēmēju gada balva».

Tīnūžos

2.aprīlī pulksten 16 Tīnūžu tautas namā – bērnu deju kolektīva «Upīte» koncerts «Nāciet, draugi, šūpoties!»

 

Ķeguma novadā

Ķegumā

1.aprīlī pulksten 19 Ķeguma dienas centrā – pasākums «Nāc dancot!» kopā ar «Danču skolu» un «Brīvajiem Danču muzikantiem».

Birzgalē

2.aprīlī pulksten 12 Birzgales muzejā «Rūķi» – pasākums ģimenēm «Putnu diena».

5.aprīlī pulksten 11 Birzgales tautas namā – filmu studijas «Animācijas brigāde» filma «Zaķu lielā diena».

 

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

1., 2. un 3.aprīlī pulksten 11 Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā – pasākums «Satiec savu meistaru!»

1.aprīlī pulksten 18 Lielvārdes mūzikas skolā – kora klases koncerts «Pa jokam… Uzdziedāsim?»

5.aprīlī pulksten 18.30 Lielvārdes mūzikas skolā – pūšaminstrumentu nodaļas koncerts «Re, kur muzikanti spēlē!»

Jumpravā

No 2.aprīļa Jumpravas kultūras namā – Santagoras gleznu izstāde «Vēsture veidojas šodien».

2.aprīlī pulksten 21 Jumpravas kultūras namā – Karaoke vakars.

Lēdmanē

No 1.aprīļa Lēdmanes tautas namā – Kārļa Freiberga foto izstāde «Gadalaiki».

1.aprīlī pulksten 19 Lēdmanes pamatskolā – amatierkolektīvu koncerts «April, april».

8.aprīlī pulksten 13.30 Lēdmanes pamatskolā – K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts.