KULTŪRA: Kas? Kur? Kad?

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novadā

Ogrē

Līdz 29.martam Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) Pasākumu zālē – P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ceļojošā izstāde «Garīgā veselība».

29.martā pulksten 19 Ogres novada Kultūras centrā (ONKC) Lielajā zālē – filma «Klases salidojums».

30.martā pulksten 11 OCB – nodarbību cikls bērniem «Pūces skoliņa».

31.martā pulksten 13 ONKC Lielajā zālē – koncerts «Vilkam tāda dvēselīt’». Bērnu vokālie ansambļi no visas Latvijas izdziedās stāstu par divām atšķirīgām pasaulēm – cilvēkiem un vilkiem.

No 3.aprīļa līdz 30.aprīlim OCB – Rakstniecības un mūzikas muzeja izstāde «Trīs zvaigznes». Tā stāsta par trīs pasaulslaveniem Latvijas mūziķiem – vijolnieku Gidonu Krēmeru, mecosoprānu Elīnu Garanču un diriģentu Marisu Jansonu.

6.aprīlī pulksten 16 ONKC Lielajā zālē – bērnu deju kolektīva «Pīlādzītis» sadraudzības koncerts «Sanāciet, sadancojiet!» Piedalās deju kolektīvi: «Zeltupīte» (Ķeipene), «Spolītes» (Ikšķile), «Mēmelīte» (Bauska), «Gaida» (Preiļi), «Liedags» (Ventspils).

6.aprīlī pulksten 17 Ogres Teātra telpā, ONKC – Ogres Tautas teātra izrāde «Ivanovs» (režisors Jānis Kaijaks).

6.aprīlī pulksten 19.30 ONKC Mazajā zālē – tautas mūzikas koncerts «Saspēlēsim!» Ar to noslēgsies devītie biedrības «Skaņumāja» un Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotie tautas instrumentu spēles kursi.

Ciemupē

30.martā pulksten 15 Ciemupes Tautas namā – atpūtas pēcpusdiena senioriem «Ar pavasari sirdī».

31.martā pulksten 9 putnu vērošanas ekskursija ar Dabas muzeja ornitologu, atraktīvu lektoru Dmitriju Boiko.

6.aprīlī no pulksten 11 Ciemupē – nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums «Satiec savu meistaru!» Pulksten 11 – meistarklase «Kā izstāstīt pasaku 21.gadsimtā – iespējas un izaicinājumi». Vadīs Māra Mellēna un Guntis Pakalns.

Pulksten 13 – adīšanas, Lieldienu dekoru gatavošanas u.c. paraugnodarbības.

Suntažos

30.martā pulksten 14 Suntažu kultūras namā – folkloras kopu saiets «Pavasara rotāšana».

31.martā pulksten 15 Suntažu k/n – «Anekdošu šovs» piedāvā muzikālu skeču šovu pieaugušajiem «Briseles kāposti jeb kur vēl ņemt naudu?» Režisors Armands Ekštets.

No 2.aprīļa Suntažu k/n – mākslinieka Andra Lindes izstāde «Suntaži laiku lokos».

5.aprīlī pulksten 19 Suntažu k/n – filma «Klases salidojums».

6.aprīlī pulksten 18 Suntažu k/n – koru kopkoncerts «Ar cīruļa dziesmu debesīs». Piedalās kori no dažādiem Latvijas reģioniem.

Ķeipenē

5.aprīlī pulksten 20 Ķeipenes Tautas namā – atpūtas vakars «Tu man patīc no sovhoza laikiem». Aicināti kādreizējie sovhozā «Ķeipene» strādājošie un citi laika un domu biedri! Omulību uzturēs muzikants Ēriks Smaļķis.

Lauberē

6.aprīlī pulksten 18 Lauberes kultūras namā – VPDK «Lustīgais» un draugu sadancis.

Mazozolos

6.aprīlī Mazozolu pagasta kultūras namā – ikgadējais pasākums «Līčupes muzikālais pavasaris 2019». Nebaidīsimies piedalīties ar jebkuru savu talantu!

Taurupē

Līdz 1.maijam Taurupes pagasta pārvaldes Tradīciju zālē – Egila Helmaņa foto izstāde «Svētceļojums uz Kailašu».

Ikšķiles novadā

Ikšķilē

29.martā pulksten 12.30 Ikšķiles bibliotēkā – lekcija un diskusija «Mēs un internets» (lektors Egils Stūrmanis, «CERT.LV»).

6.aprīlī pulksten 12 Ikšķiles Tautas namā – senioru deju kolektīva «Vijas» un bērnu vokālā ansambļa «Puķuzirnis» koncerts «Iedvesma».

Līdz 18.aprīlim Ikšķiles Sv. Meinarda ev. lut. baznīcas Izstāžu zālē – grafikas miniatūru izstāde «Sirdslieta».

Tīnūžos

30.martā pulksten 11 Tīnūžu muižas pagalmā – Putnu dienas pasākums.

30.martā no pulksten 20.30 līdz 21.30 Tīnūžu saliņā – Zemes stunda.

31.martā pulksten 12 Tīnūžu Tautas namā – Ikšķiles novada mazo vokālistu konkurss «Cālis 2019».

4.aprīlī pulksten 16 Tīnūžu T/n – dokumentālā filma «No Ghetto uz olimpiādi».

Līdz 10.aprīlim Tīnūžu T/n – Ikšķiles MMS pedagoģes Elgas Grīnvaldes gleznu izstāde «Process».

Ķeguma novadā

Ķegumā

30.martā pulksten 17 Ķeguma Tautas namā – sadraudzības koncerts «Tu kā es kā». Piedalās Ķeguma jauktais koris «Lins» (diriģente Maira Līduma) un Rīgas Ekonomikas augstskolas j/k (Lauris Goss un Lāsma Gorska).

30.martā no pulksten 20.30 līdz 21.30 pie Ķeguma Tautas nama – Zemes stunda. Ķeguma parkā – saviesīga būšana un dziesmas.

Līdz 30.martam Ķeguma T/n – Kristīnes Sparānes rokdarbu izstāde «Krustojot pavedienus…»

Tomē

Martā Tomes Tautas namā – Sindijas Ofmanes foto izstāde «Solījums».

Līdz 26.aprīlim Tomes bibliotēkā – f/k «Ogre» autoru fotoizstāde «Tici sievietei».

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

Līdz 26.aprīlim Lielvārdes pilsētas bibliotēkā – Ainas Zagorskas keramikas darbu izstāde «Pavasaris».

Jumpravā

30.martā pulksten 19 Jumpravas kultūras namā – multimediāls koncerts «Enerģijas sintēze. Skaņa un kustība». Piedalās Maija Zandberga (flauta), Jānis Tretjuks (basklarnete), Ieva Sarja (klavieres), Annija Kopštāle (deja).

31.martā no pulksten 13 Jumpravas k/n – tradīciju izzināšanas pasākums «Saules gada rits un ornamentika». Pulksten 13 – koncerts «Saules rits». Piedalās: RKTMC «Mazā ģilde» folkloras kopa «Vilcenes», LU biedrības «Juventus» deju kolektīvs «Dancītis», VPDK «Lāčplēsis» (Lielvārde) un «Dzēse» (Skrīveri). Pulksten 14.30 – Anetes Karlsones un Zanes Nemmes semināri par ornamentiku un Lielvārdes etnisko piederību. Pulkten 15.45 – Saules gada tradīciju meistarklases.

Līdz 5.aprīlim Jumpravas k/n – Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas Jumpravas audzēkņu darbu izstāde.

6.aprīlī pulksten 18 Jumpravas k/n – spēlfilma «1906» (režisors Gatis Šmits).

Lēdmanē

31.martā pulksten 15 Lēdmanes Tautas namā – spēlfilma «1906» (režisors Gatis Šmits).