KULTŪRA: Kas? Kur? Kad?

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novadā

Ogrē

7.decembrī pulksten 13 Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) lasītavā pasākumu cikla «Ogrēnieši Rada un Rāda» ietvaros – dzejas pēcpusdiena Adventes noskaņās «Pretī gaismai»; Skaidrītes Loginas autorgrāmatas «Pie ezera» prezentācija un Ogres novada literāri radošās apvienības «Sirdsdoma» pārstāvju dzejas lasījumi.

7.decembrī pulksten 19 Ogres novada Kultūras centra (ONKC) Lielajā zālē – koncerts «Pa īstam». Marijas Naumovas ziemas koncerttūres Ziemassvētku programma ir veltījums mātēm – mammas būtībai uz Zemes, kas ir visa pirmsākums, un milzu mīlestībai, kas ar to saistās.

7.decembrī pulksten 13 Ogres Vēstures un mākslas muzejā – Atmodas laika ievēlēto deputātu saiets.

8.decembrī pulksten 17 Ogres Trīsvienības baznīcā – otrās Adventes koncerts. Piedalās ONKC kori: jauktais koris «Grīva» (diriģente Evita Konuša), jauniešu jauktais koris «Impulss» (diriģente Gunita Bičule).

8.decembrī pulksten 19 ONKC Ogres Teātra telpā – Ogres teātra pirmizrāde «Rītdiena ir tālu».

10.decembrī pulksten 19 ONKC Lielajā zālē – Valmieras teātra viesizrāde – Džordžs Bernards Šovs «Pigmalions» (režisors Varis Brasla).

14.decembrī pulksten 18 ONKC Lielajā zālē – ONKC bērnu un jauniešu deju studijas «Pīlādzītis» koncerts.

Līdz 18.decembrim OCB Pieaugušo nodaļas lasītavā – novadpētniecības izstāde «Dzejniekam, rakstniekam Arturam Ludvigam Mežakam 115».

Līdz 27.decembrim OCB Pieaugušo nodaļas lasītavā – tematiska literatūras izstāde «Ziemassvētkus gaidot».

Ķeipenē

6.decembrī pulksten 16 Ķeipenes pagastā – lielās Ziemassvētku eglītes iedegšana Ķeipenes kalnā.

7.decembrī pulksten 14 Ķeipenes Tautas namā – koncerts Ziemassvētku gaidās «Un top izgaismots it viss…» Piedalīsies: Brigita Čirkše (vokāls), Matīss Žilinskis (klavieres), Ilva Bāliņa (vijole), Ernests Valts Circenis (klavieres) un citi.

Meņģelē

6.decembrī pulksten 18 Meņģeles Tautas namā – filma «Dvēseļu putenis».

Suntažos

7.decembrī pulksten 17 Suntažu kultūras namā – vokālā ansambļa «Svīre» gadskārtējā sadziedāšanās «Spalvas pa gaisu!». Piedalīsies vokālie ansambļi no dažādiem Latvijas novadiem.

Līdz 10.decembrim Suntažu k/n apskatāma Ogres Mākslas skolas Suntažu filiāles pedagogu darbu izstāde.

13.decembrī pulksten 17 Suntažu k/n – Ogres Mūzikas skolas Suntažu filiāles audzēkņu Ziemassvētku koncerts.

14.decembrī pulksten 18 Suntažu k/n – Daiņa Skuteļa koncerts Ziemassvētku noskaņās.

Madlienā

7.decembrī pulksten 10 Madlienas bibliotēkā – Ziemassvētku radošā darbnīca. Kartiņu/dāvanu etiķešu izgatavošana skrapbuking tehnikā.

7.decembrī pulksten 13 Madlienas bibliotēkā – tikšanās ar muzikantu, dīdžeju, pasākumu vadītāju Ēriku Loku. Liriski melodiska programma Ziemassvētku noskaņās ar dziesmām un sarunām.

13.decembrī pulksten 11 Madlienas kultūras namā – svētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.

14.decembrī pulksten 17 Madlienas k/n – deju kolektīvu sadancis «Ielaid Laimu istabā».

Lauberē

8.decembrī pulksten 12 Lauberes kultūras namā – Ķeipenes amatierteātra «Pūce» izrāde; Lelde Stumbre «Kalnu Tāle» (režisore Alda Račika).

Taurupē

13.decembrī pulksten 16.30 Taurupes Tautas namā – Lielās egles iedegšana pie Taurupes pagasta pārvaldes – ar dziesmām un rotaļām, piparkūkām un karstu tēju.

Ikšķiles novadā

Ikšķilē

6.decembrī pulksten 16.30 Ikšķiles Brīvajā skolā – svētku gaidīšanas pasākums «Mierpilni Ziemassvētki».

8.decembrī pulksten 12 Ikšķiles Sv. Meinarda ev. lut. baznīcas Izstāžu zālē – Yang Chvanxi un Yang Zhao gleznu izstādes «Dzīves dzeja» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 2020.gada 26.janvārim.

8.decembrī pulksten 16 Ikšķiles Sv. Meinarda ev. lut. baznīcā – Zviedrijas vēstniecība Latvijā piedāvā Lūcijas dienas koncertu «Santa Lucia». Piedalās Rīgas Skolēnu pils meiteņu koris «Rīga», Rīgas Kamerkoris un «Resonare Rīga» (pūšaminstrumentu kvintets).

12.decembrī pulksten 18 Ikšķiles Tautas namā – izrāde bērniem, krāsains, jautrs un neiedomājami atraktīvs šovs «Nemo un draugi no Madagaskaras», kas pirmo reizi viesosies Latvijā.

Tīnūžos

7.decembrī pulksten 19 Tīnūžu Tautas namā – Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas eļļas studijas dalībnieka Ulda Stepāna romantiskā reālisma garā veidotās personālizstādes «Brīvdienas ar Doroteju» atklāšana. Autors darbu radīšanā iedvesmojies no ilggadējā Rundāles pils direktora, mākslinieka Imanta Lancmaņa vēsturiski mākslinieciskās grāmatas «Dievinātā Doroteja», kur ļoti niansēti smalki, augstvērtīgi un mākslinieciski vēsturiskā patiesībā atklāta Kurzemes hercogienes Annas Šarlotes Dorotejas fon Mēdemas dzīve. Izstāde apskatāma no 8.decembra līdz 2020.gada 12.janvārim.

14.decembrī pulksten 16 Tīnūžu Tautas namā – Tīnūžu T/n amatiermākslas kolektīvu koncerts «Katru dienu pa brītiņam prieka».

Ķeguma novadā

Ķegumā

7.decembrī  pulksten 18 Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Svinību zālē – VPDK «Kadiķis» 30.dzimšanas dienas svinības. Uz skatuves kāps arī iepriekšējo sezonu dejotāji, kā arī deju kolektīva viesi: VPDK «Mēmele», VPDK «Kūzuls», JDA «Pērkons» un TDA «Jandāls».

8.decembrī pulksten 9 Ķeguma ev. lut. baznīcā – uzstājas jaunie mākslinieki no J.Mediņa Rīgas 1.Mūzikas skolas.

Tomē

No 6.decembra līdz 31.decembrim Tomes Tautas namā aplūkojama Raimonda Bergmaņa gleznu izstāde «Pretī gaismai».

15.decembrī pulksten 15 Tomes Tautas namā – Ziemassvētku koncerts «Reiz Ziemassvētkos…». Izpilda duets «Viņi divi» ģitāras un melodiānas pavadījumā.

Birzgalē

No 6.decembra līdz 31.decembrim Birzgales Tautas namā – arī apskatāma Raimonda Bergmaņa gleznu izstāde «Pretī gaismai».

Rembatē

8.decembrī pulksten 14 Rembates Tautas namā – Adventes koncerts, otrās svecītes iedegšana Adventes vainagā. Pasākumā uzstāsies mazie dziedātāji no «Dzirkstelītēm», Rembates dejotāji «Ķipari» un Lielvārdes senioru koris «Kamene».

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

8.decembrī pulksten 13 Lielvārdes novada Kultūras centrā – Dzidras Bļodones grāmatas «Lielvārdes teātris otrajā simtgadē 1974-2018» atvēršanas svētki.

8.decembrī pulksten 17 Lielvārdes ev. lut. baznīcā – franču senās mūzikas ansambļa «Les Ombres» koncerts «Nakts Versaļā».

15.decembrī pulksten 14 Lielvārdes novada K/c – kamerizrāde; Māras Zālītes «Zemes nodoklis».

Lēdmanē

15.decembrī ap pulksten 14 (pēc dievkalpojuma) Lēdmanes dievnamā – Adventes koncerts «Zvaigznes starojumā». Piedalās Dricānu K/n sieviešu vokālais ansamblis «Almus», Dricānu baznīcas draudzes ansamblis un Lēdmanes dāmu vokālais ansamblis «Stari».

Jumpravā

6.decembrī pulksten 18.30 Jumpravas centrā – Ziemassvētku egles iedegšana.

7.decembrī pulksten 17 Jumpravas pamatskolas aktu zālē – folkloras kopas «Liepu laipa» 10 gadu jubilejas svinības un danču vakars.