Kultūras notikuma Baznīcu nakts norises vietas mūsu novados

[ A+ ] /[ A- ]

Jau informējām, ka 1.jūnijā piekto reizi dievnami visā Latvijā vienosies kultūras notikumā Baznīcu nakts. Šoreiz publicējam mūsu novadu baznīcas, kas pieteikušas savu dalību, kā arī tajās paredzēto pasākumu programmu.

Ikšķiles novads

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā baznīca (Kalēju iela 1, Ikšķile): pulksten 18.00 – 18.01 Baznīcas zvani; 18.02 – 18.10 svētbrīdis, mācītāja Dzintara Laugaļa uzruna. Aizlūgums; 18.10 Valsts akadēmiskā kora «Latvija» koncerts; 19.15 – 20.00 «Ikšķile pirms 100 gadiem» – Jāņa Hartmaņa vadīta saruna; 20.00 – 20.30 «Jautrās vijolītes» – mazo mākslinieku koncerts; 21.00 – 21.40 «Dievs Imanta Ziedoņa dzejā» – lasa Zanes Bēķes audzēkņi, Didža Rijnieka korāļu impresijas; 22.00 – 22.40 Ikšķiles sieviešu koris «Soare» – iesvētīsim ceļu uz Dziesmu svētkiem; 23.00 – 24.00 Bībeles lasījumi un lūgšanas; lasījumu starplaikā vijoļmūzika un ērģeļu balsis – meditācija mūzikā – Viktorija Ivanova.

Ķeguma novads

Ķeguma evaņģēliski luteriskā baznīca (Liepu aleja 3, Ķegums): pulksten 18.00 svētbrīdis; 18.10 ērģeļmūzikas koncerts, muzicē Māra Sirmā; 19.00 konkurss «Iepazīsti baznīcu» (apslēpto objektu meklēšana pēc fotogrāfijām un norādēm); 20.00 Ķeguma ģitārstudijas ansambļa koncerts, vadītāja Dace Priedoliņa; 21.00 lūgšana «Mūsu Tēvs», Latvijas Republikas himna un vienota lūgšana par Latviju; 21.30 kora «Cantus» koncerts, diriģente Ieva Apsīte.

Lielvārdes novads

Lielvārdes evaņģēliski luteriskā baznīca (E.Kauliņa aleja 21, Lielvārde): pulksten 18.00 zvanu skaņas, svētbrīdis; 18.10 – 19.00 – vokālā grupa «Anima Sola», vadītāja Mārīte Puriņa; 19.00 – 20.00 konkurss «Iepazīsti baznīcu» (apslēpto objektu meklēšana pēc fotogrāfijām un norādēm); 20.00 – 20.45 ērģeļmūzikas koncerts; 20.45 – 21.00 vienota lūgšana par Latviju; 21.00 – 21.10 lūgšana «Mūsu Tēvs», Latvijas Republikas himna; 21.10 Elza Balčūna – Meldere, dziesmas ģitāras pavadījumā.

Lielvārdes evaņģēliskās ticības draudze «Gars un Patiesība» (E.Kauliņa aleja 5, Lielvārde): 18.00 – 18.15 uzruna, lūgšana par Latviju un pilsētu; 18.15 – 18.40 draudzes bērnu un jauniešu priekšnesumi; 18.40 – 19.00 cilvēku liecības «Kā Dievs izmainīja manu dzīvi»; 19.00 – 22.00 pasākumi un aktivitātes visai ģimenei (sveču liešanas meistarklase «Gaisma ir nākusi pasaulē», aktivitāte visai ģimenei «Gaisma Latvijai» (ar fotoorientēšanos un uzdevumiem), bērnu radošais stūrītis, foto siena, pielūgsmes un slavas mūzika Dievam, kafija, tēja, cepumi un draudzīgas sarunas, iespēja uzrakstīt lūgšanu vajadzību, saņemt konsultāciju un garīgu atbalstu); 21.00 – 21.15 kopīga «Baznīcu nakts», Vislatvijas lūgšana «Mūsu Tēvs», Latvijas himna «Dievs svētī Latviju».

Lēdmanes Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila katoļu baznīca («Gaismas», Lēdmanes pagasts): 17.55 – 18.00 baznīcas zvanu skaņas; 18.00 – 18.59 dievkalpojums, vada priesteris Gregors Ķibulis; 19.00 – 19.30 «Gaisma Latvijai» – radošā darbnīcā būs iespēja apgleznot stikla traukus, kuros varēs ievietot svecītes, veidojot gaismas lukturus; 19.30 – 20.30 «Tu esi man līdzās» – koncertā piedalīsies Aizputes novada Cīravas pagasta senioru vokālais ansamblis «Priekā» un Ogres novada Suntažu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis «Svīre»; 20.30 – 20.58 «Ko tu zini par Lēdmanes baznīcu?» – erudīcijas spēle ar jautājumiem un atbildēm; 21.00 – 21.05 vienotā kopkorī dziedāsim «Mūsu Tēvs debesīs», «Dievs, svētī Latviju!»; 21.05 – 22.00 vakara lūgsna – koncertā piedalīsies Vecumnieku novada Vecumnieku tautas nama jauniešu koris «Via Stella»; 22.00 – 22.25 vēstures liecības par Lēdmanes Dievnamu – dokumentāla filma par Lēdmanes baznīcu; 22.30 – 23.00 «Stāsti dvēselei» – meditatīvi stāsti no grāmatas «Stāsti ar dvēseli»; 23.00 – 24.00 – iepazīšanās ar Tezē lūgšanām, lasījumi, dziedāšana, sarunas.

Ogres novads

Ogres evaņģēliski luteriskā baznīca (Brīvības iela 51, Ogre): 17.50 – 18.00 Baznīcu nakts ieskaņa ar zvana skaņām; 18.00 – 18.10 mācītāja Mārtiņa Kalēja ievadvārdi; 18.00 – 24.00 Ogres Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde; 18.10 – 19.00 laiks apcerei – baznīcas apskate, iespēja uzkāpt baznīcas tornī; 18.10 – 22.00 baskāju taka un vides kompozīcijas; 18.10 – 21.30 grafiti zīmēšana; 18.10 – 21.30 kopīga vides kompozīcijas «Veltījums manai Latvijai» veidošana (aicinām Baznīcu nakts apmeklētājus paņemt līdz savus ziedus vai dabas materiālus, ko pievienot kopējai kompozīcijai); 18.10 – 21.30 zīmējumu veidošana uz līdzpaņemta T-krekla, auduma maisiņa vai cita auduma izstrādājuma; 19.00 – 19.45 koncerts – piedalās Ilze Sprance (ērģeles) un Raimonds Melderis (vijole). Programmā: J.S.Bahs; 20.00 – 21.00 laiks apcerei – baznīcas apskate, iespēja uzkāpt baznīcas tornī; 21.00 – 21.10 lūgšana «Mūsu Tēvs» un valsts himna «Dievs, svētī Latviju!»; 21.10 – 21.40 «Klusuma pusstunda» – pusstunda klusuma apcerei vai klusai lūgšanai; 22.00 – 24.00 slavēšanas un lūgšanu vakars, piedalīsies draudzes slavēšanas grupa; 23.30 – 24.00 aizlūgšanas par apmeklētāju vajadzībām; 23.55 – 24.00 noslēgums.

Ogres Trīsvienības baptistu draudzes dievnams (Vidus prospekts 15, Ogre): 18.00 – 18.30 atklāšana, mācītāja Daiņa Pandara uzruna par kristietības ietekmi Latvijas valsts izveidē, stenda «Kristus Latvijā» atklāšana, muzikāli sveicieni, pārsteigumi pirmajiem pieciem apmeklētājiem; 18.30 – 22.00 sarunu kafejnīca, Zanes Biķes gleznu izstādes atklāšana, domino ar mācītāju, refleksijas, intervijas; 18.30 – 21.00 aktivitātes pagalmā lieliem un maziem; 19.30 – 20.30 vokālā grupa «Anima Solla». Programmā latviešu komponistu garīgā mūzika: R.Dubra, Ē.Ešenvalds, B.Skulte, L.Amoliņš, A.Krilova-Bērziņa; 20.00 – 21.00 smilšu aplikācijas – radošā darbnīca 4-12 gadus veciem bērniem; 21.00 – 21.15 lūgšana. Vienlaikus visā Latvijā vienosimies lūgšanā «Mūsu Tēvs», izdziedāsim Latvijas valsts himnu «Dievs, svētī Latviju!», aizlūgsim par mūsu Tēvzemi un tās cilvēkiem; 22.00 – 23.30 nakts programma «Gaisma ir nākusi pasaulē». Piedalās: «Smilšu kino», Ogres Mūzikas skolas kora klases meiteņu vokālais ansamblis, (vadītāja Gunita Bičule), dzīvesstāsti, liecības.

Agate Gavare