Labiekārtos dabas lieguma teritoriju Daugavā pie Kaibalas

[ A+ ] /[ A- ]

Jau pavisam drīz tiks uzsākti labiekārtošanas un infrastruktūras izveides darbi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā Daugavā pie Kaibalas. Dabas aizsardzības plānā noteiktās tūrisma un dabas aizsardzības aktivitātes dzīvē realizēs Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldības, lieguma teritorijas apmeklētāju ērtībām izveidojot ūdens transportlīdzekļu pietauvošanās vietas un labiekārtotas divas atpūtas vietas.

Augusta vidū tiks izsludināts iepirkums infrastruktūras izveidei un uzstādīšanai uz Lielās salas, Garās salas un pie Dzejas ozoliem Kaibalā. Dabas lieguma teritorijā tiks uzstādīti pieci informācijas stendi, kas atradīsies gan Lielvārdes, gan Ķeguma novadā, kā arī uz Lielās salas. Infrastruktūras izveidi plānots pabeigt līdz septembra beigām, lai vēl šoruden laivu piestātnes un atpūtas vietas būtu pieejamas un izmantojamas iedzīvotājiem. Tāpat tiks veikta biotopu ekspertīze un sniegtas rekomendācijas dabas takas izveides maršrutam.