Labākie starpnovadu matemātiķi

[ A+ ] /[ A- ]

Jumpravas vidusskolā notikušajā Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novada matemātikas olimpiādē 9.-12.klašu audzēkņiem piedalījās 23 uzvaras pretendenti.

Vairāku uzdevumu atrisināšanas summā 1.vieta – Madaram Zvaigznem no Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 11.klases (skolotāja Biruta Rutka).

2.vieta netika piešķirta, bet 3.vieta – Mārtiņam Balodim no Tīnūžu pamatskolas 9.klases (skolotāja Aija Bluķe), kā arī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas pārstāvjiem, 11.klases skolēniem – Jānim Martinovam un Ilzei Kalniņai (abiem skolotāja Inta Rūze).

Atzinība pienācās vēl diviem ķegumiešiem, skolotājas I. Rūzes audzēkņiem – Pēterim Jēkabsonam no 11.klases un Annai Stankai (12.klase).