Lai dots devējam atdodas!

[ A+ ] /[ A- ]

Ja atskatos pār plecu aizejošajā gadā, vispirms atmiņā nāk daudzu mazu cilvēkbērnu radīts brīnums. Tie ir Krapes, Meņģeles, Lauberes un Mazozolu skoliņu audzēkņu labie darbi. Viens palīdzēja vecam cilvēkam novākt ražu, otrs izglāba putniņu no suņa, trešs – suni no vanaga, un nu krietnā maisam gals bija vaļā! Darbs par darbu un stāsts par stāstu aizkustinošāki! Šo avīzes lappusēs publicēto veikumu ļoti atzinīgi vērtēja arī mūsu lasītāji. «Varēja just, ka skolēni ļoti labprāt un ar prieku dalās paveiktajā. Iespēja darīt labu piešķir vērtību viņu dzīvībai,» piezvanījusi redakcijai, par šo ideju pateicās arī no ASV Dzimtenē pārbraukusī un nu par ogrēnieti un «OVV» abonenti kļuvusī Paulīne Zalāne-Vallena.

Taču tad, kad audzēkņi izbaudīja Ogres novada domes sarūpēto balvu – ekskursiju, sapratām, ka arī mums izdevies izdarīt ko labu. Tik neviltots un patiess bija bērnu prieks šajā piedzīvojumā!

Tā kā visiem nācās satilpt vienā lielā autobusā, mazozolieši vilka lozes. «Kad Kārlītis (vārds mainīts) savā lapiņā atrada mājās palikšanu, raudājām mēs abi,» stāstīja skolotāja Liene. Taču tad notika vēl viens brīnums – Krapes bērni mīļuprāt savas vietas atdāvināja kaimiņiem, jo nesen šo maršrutu bija izbraukuši. Pēc tam vairāki Mazozolu audzēkņi (nevis skolotāji vai vecāki!) ar laikraksta palīdzību viņiem pateicās, un arī tas bija bezgala jauki. Bet Kārlītis ekskursijas rītā atzinās: «Es nevarēju šodienu sagaidīt…»

Tā aizvadītajā gadā labais dīga, auga, savstarpēji savijās un atgriezās pie pašiem, vairojot pārliecību, ka dots devējam atdodas!

Neviļus atmiņā nāk ik pa laikam dzirdēta atziņa: «Ko sūtīsim pasaulei, tas atgriezīsies pie mums. Labs vai ļauns – tas atkarīgs no mums pašiem!» Lai Jaunajā gadā mēs visi atkal esam ceļā uz labo, kas atkal un atkal pārliecina, ka dots devējam atdodas!

Dzintra Mozule