Lai neizceltos meža ugunsgrēks…

[ A+ ] /[ A- ]

Jau tieši divas nedēļas plosās meža un kūdras ugunsgrēks Talsu novadā, meži deg arī Ķemeru pusē, bet laika apstākļi joprojām vairāk nekā vasarīgi. Lai ugunsnelaime neizceltos arī mūspuses mežos, iedzīvotajiem ļoti svarīgi ievērot vairākus drošības nosacījumus, kas īpaši aktuāli šobrīd, kad visā valstī izsludināts ugunsnedrošais periods.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) brīdina, ka laika periodā, kurā Valsts mežu dienests izsludinājis ugunsnedrošo periodu, iedzīvotājiem aizliegts:

* kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus tās;

* atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;

* nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;

* veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;

* medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;

* braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;

* ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;

* bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.

Ja tomēr notikusi nelaime un nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, zvaniet uz 112. Nepaļaujieties uz to, ka kāds noteikti jau ir izsaucis glābējus, piezvaniet arī pats, jo diemžēl VUGD pieredzē ir gadījumi, kad izmisīgi tiek gaidīta glābēju palīdzība, bet tas ir veltīgi, jo neviens no aculieciniekiem nav piezvanījis uz 112.

Agate Gavare