Lai palīdzētu, ir jāapzina problēmas

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada Uzņēmējdarbības attīstības komisijas pārstāvji viesojas uzņēmumā SIA «Fazer maiznīcas». No kreisās – Ogres biznesa un inovāciju inkubatora valdes priekšsēdētājs Uģis Amons, Ogres novada Attīstības nodaļas vadītāja Jana Briede, SIA «Fazer maiznīcas» tirdzniecības direktors Dinārs Ozols, Uzņēmējdarbības attīstības komisijas vadītājs, RTU profesors un a/s «Lafipa» valdes priekšsēdētājs Egils Dzelzītis, SIA «Malevs» valdes loceklis Māris Legzdiņš un Ogres mazo un vidējo uzņēmumu apvienības priekšsēdētāja vietniece Līvija Rijze.

Aizvadītajā trešdienā, 24.novembrī, uz kārtējo sēdi pulcējās Ogres novada Uzņēmējdarbības attīstības komisijas pārstāvji. Šoreiz tā bija izbraukuma sēde, kuras laikā komisija apciemoja uzņēmumu SIA «Fazer maiznīcas», kā arī pārrunāja Ogres novada «Uzņēmēju dienas 2010» programmu. Starp citu, ikviens interesents vēl var pagūt apmeklēt šo pasākumu.

«OVV» jau rakstīja, ka šodien, 26.novembrī Ogres novada uzņēmēji aicināti piedalīties «Uzņēmēju dienā 2010», kas notiek konferenču zālē Ogrē, Mednieku ielā 21/23. Ogres biznesa un inovāciju inkubatora valdes priekšsēdētājs Uģis Amons informēja, ka savu dalību «Uzņēmēju dienā 2010» pieteikuši 29 uzņēmēji. Daudzi no viņiem novada teritorijā attīstījuši vairāk vai mazāk veiksmīgu biznesu, taču plašākai sabiedrībai šo uzņēmumu aktivitātes nereti nav zināmas. Pasākuma laikā uzņēmēji varēs iegūt vērtīgu informāciju uzņēmējdarbības jomā, kā arī piedalīties diskusijās un uzdot jautājumus Ogres novada amatpersonām. U.Amons informē, ka galvenā uzmanība tiks pievērsta nule kā izstrādātajai novada attīstības programmai, kurā ietverti arī ar uzņēmējdarbību un šīs jomas attīstību saistīti jautājumi. Uzņēmēji saņems informāciju par pašvaldības plāniem attiecībā uz finansējuma piešķiršanu turpmāko septiņu gadu laikā. Saistoši varētu būt arī attīstības programmā apkopotie uzņēmējdarbības rādītāji par pēdējiem desmit gadiem. Tiks sniegta arī vērtīga informācija jaunu biznesa iespēju meklētājiem.

Uzņēmēju dienas laikā paredzēts apspriest arī «Ogres produktu groza» izveidi, kurā plānots iekļaut labākos Ogres novada izstrādājumus. Tāpat paredzēts izveidot prezentācijas disku par Ogres uzņēmējiem, ko varētu izplatīt ne tikai Latvijas novados, bet arī ārzemēs.

Uzņēmējdarbības komisijas pārstāvji atzīst, ka šāda uzņēmēju tikšanās varētu kļūt par sākumu veiksmīgai turpmākai sadarbībai starp uzņēmējiem un pašvaldību. «Uzņēmēju diena» palīdzēs arī labāk apzināt Ogres novadā strādājošos uzņēmumus un to problēmas, aicināt uzņēmējus aktīvāk iesaistīties kopīgo jautājumu risināšanā. Uzņēmējdarbības attīstības komisijas pārstāvji, ja tas būs nepieciešams, sola arī doties viesos pie uzņēmējiem, kā tas bija šoreiz, komitejas sēdi sarīkojot uzņēmumā SIA «Fazer maiznīcas». Komisijas pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar visiem tehnoloģiskajiem procesiem un izsekot ceļu, kā maizīte nonāk līdz veikala plauktiem. Pēdējo gadu laikā ražošana ir modernizēta, lai atvieglotu uzņēmumā strādājošo darbu un paātrinātu procesu. Uzņēmuma tirdzniecības direktors Dinārs Ozols ar Uzņēmējdarbības attīstības komisijas pārstāvjiem pārrunāja vairākus aktuālus jautājumus, piemēram, par nepieciešamību pielāgot sabiedriskā transporta kustības grafiku uzņēmuma darba grafikam, jo šobrīd darbinieku nokļūšana darba vietā ir jānodrošina pašiem uzņēmējiem. SIA «Fazer maiznīcas» šobrīd strādā 280 darbinieki, no kuriem aptuveni 240 nodarbināti tieši ražošanā, un tie lielākoties ir Ogres vai tuvāko novadu iedzīvotāji. Ne mazāk aktuāls, taču daudz sarežģītāks jautājums  –  papildu elektroenerģijas padeves nodrošināšana, jo šā brīža jauda var būt nepietiekama, par ko liecina biežie traucējumi elektropadevē.

Uzņēmējdarbības attīstības komisijas pārstāvji atzīst, ka šādas tikšanās ar uzņēmējiem ir ļoti svarīgas, jo uzņēmējiem nepieciešama institūcija, kas viņos ieklausās un kopīgiem spēkiem mēģina sasāpējušajai problēmai rast risinājumu.

Dzintras Dzenes foto