Lai pavasarī nedegtu kūla, jau rudenī jāsakopj savs īpašums!

[ A+ ] /[ A- ]

Lai pasargātu sevi un savu īpašumu, kā arī mazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus, uzņēmumus un pašvaldības savlaikus sakopt sev piederošās teritorijas jau rudenī, lai pavasarī nebūtu kūlas, kam degt.

Katru pavasari ugunsdzēsēji glābēji ik dienas steidzas dzēst vairākus desmitus kūlas ugunsgrēku, kuros ne tikai nodeg vairāki tūkstoši hektāru Latvijas teritorijas, bet arī cieš un pat iet bojā cilvēki. Šogad kūlas ugunsgrēkos gāja bojā viens cilvēks, bet cieta 11. VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa ziņo, ka pagājušā pavasara statistika bija īpaši dramatiska, jo tika reģistrēts pēdējos četros gados lielākais kūlas ugunsgrēku skaits – 2769, tika iznīcinātas 130 ēkas/būves, kas ir par apmēram 100 ēkām vairāk nekā citus gadus, un viens transportlīdzeklis.

VUDG novērojumi liecina, ka pavasaros cīņa ar kūlas ugunsgrēkiem ir jau cīņa ar sekām, jo, ja rudenī lauki, piemājas teritorijas un ceļa malas ir sakoptas un zāle nopļauta, tad pavasarī nav kūlas, kurai degt. Savukārt pašvaldībām VUGD iesaka ne tikai sakopt savus īpašumus jau rudenī, bet arī to saistošajos noteikumos iedzīvotājiem noteikt pienākumus teritoriju sakopšanai, kā arī kontrolēt šo nosacījumu izpildi.

Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi» nosaka, ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku. Noteikumu 28.punkts paredz, ka atbildīgajai personai ir jāveic pasākumi, lai teritorijā nenotiktu kūlas vai zāles degšana. VUGD atgādina, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.panta otro daļu, par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, fiziskas personas var tikt sodītas ar simt četrdesmit līdz septiņsimt eiro lielu naudas sodu, savukārt juridiskas personas ar septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt eiro lielu sodu.

Agate Gavare