Lai svētkus svinam droši!

[ A+ ] /[ A- ]

Jaunais gads ir svētki, ko gaida gan pieaugušie, gan bērni. Lai šie svētki aizritētu mierīgi un bez nevajadzīgiem uztraukumiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) apkopojis galvenos ieteikumus drošai to norisei.

Ja svētku laikā plānojat dedzināt svecītes, atcerieties, ka:

 • Pirms sveces aizdegšanas tā jāatbrīvo no visa veida iepakojuma un jāizlasa lietošanas instrukcija.
 • Sveces stabili jānovieto uz nedegošas virsmas. Nekad nenovietojiet sveces citu siltuma avotu tuvumā, piemēram, uz televizoriem, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem.
 • Nenovietojiet sveces audumu, aizkaru un mēbeļu tuvumā.
 • Nepieļaujiet liesmas nonākšanu tiešā saskarē ar dekoratīvajām sveču aplikācijām, svečturiem, stiklu, jo tas var saplīst.
 • Uzmaniet, lai svece atrastos bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
 • Svecītes dedzināt eglītē ir ļoti bīstami.
 • Neatstājiet degošas sveces bez uzraudzības, pat ne uz īsu brīdi, dodoties prom vai pirms gulētiešanas, pārliecinieties, ka svece ir nodzēsta.

Ja plānojat lietot pirotehniskos izstrādājumus, atcerieties, ka:

 • Pirotehnika jāiegādājas sertificētos veikalos.
 • Rūpīgi izlasiet pirotehnikas lietošanas pamācību, ievērojiet to un neskaidrību gadījumā konsultējieties ar speciālistu.
 • Pirotehniku nedrīkst lietot vēstures pieminekļu, slimnīcu, baznīcu, mācību iestāžu, gāzes vai degvielas balonu, degvielas uzpildes staciju tuvumā, zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām.
 • Skatītājiem ieteicams atrasties drošā attālumā no pirotehnikas izstrādājuma palaišanas vietas, lai izsargātos no smagām apdeguma traumām;
 • Iekārtojot uguņošanas vietu un uzstādot pirotehnikas izstrādājumus, ņemiet vērā vēja stiprumu un virzienu. Skatītājiem jājūt vējš no mugurpuses.
 • Neizjauciet gatavos pirotehnikas izstrādājumus. Izņemiet izstrādājumu no iepakojuma un attīriet degauklas tikai īsi pirms lietošanas.
 • Uguņošanas lietas neatstājiet bez uzraudzības! Tās var atrast bērni vai pusaudži, kas vēlēsies ar tām spēlēties.
 • Pirotehnikas tuvumā nesmēķējiet un neļaujiet to darīt citiem.
 • Nepieļaujiet, ka raķetes izšaušanas laikā turpat tuvumā atrodas pārējās raķetes.
 • Pirms palaišanas izstrādājumu novietojiet uz stabilas virsmas, tā, lai tas palaišanas brīdī vai darbības laikā nevarētu apgāzties un tādejādi negaidot mainīt trajektoriju. Raķetes varat ievietot stabili, vertikāli nostiprinātā (piemēram, zemē ieraktā) pudelē vai caurulē.
 • Pirotehniskos izstrādājumus, kas nav nostrādājuši, atkārtoti aizdedzināt ir aizliegts! Pēc pāris minūtēm tos neizjauktus neitralizējiet, iemetot ūdenī.
 • Ja paredzēta lielāka uguņošana, laikus sagatavojiet un tuvumā novietojiet ugunsdzēšamo aparātu vai spaini ar ūdeni, kā arī pirmās palīdzības aptieciņu.
 • Neļaujiet pirotehnikai nonākt bērna rokās.

Ja tomēr atgadās nelaime, atcerieties, ka glābšanas dienestu tālrunis ir 112.

Agate Gavare